Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Nume de pagini potrivite:

Valorificarea creativității și inovării   2 Accese
e tranziţiei în România şi procesul inovării. - Înţelegerea factorilor care împiedică firmele şi unităţile de... r inovatoare pe pieţele europene şi mondială. - Înţelegerea condiţiilor care se impun pentru lansarea de prog
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
de comercializare a unei oferte intelectuale. - Înţelegerea modului de organizare a unei campanii promoţional
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
curg din înregistrarea unei cereri de brevet. - Înţelegerea modului în care se stabileşte când se ofertează o
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
sumare a riscului în realizarea unei inovări. - Înţelegerea căilor potenţiale de dezvoltare a capacităţii une
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
e; - incidenţa asupra dreptului naţional. - Înţelegerea modului de depunere a cererilor internaţionale în
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
reativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Înţelegerea cadrului legal existent şi cerinţele monitorizări
Franciza   1 Accese
ea conţinutului unui contract de franchising. - Înţelegerea modului de desfăşurare a unor operaţiuni de franc
Domeniul inventicii și procesul inovării   1 Accese
şterea conceptului de Brevet de importaţiune. - Înţelegerea sistemului de acordare a brevetelor de invenţie c
Ce sunt Fractalii?   1 Accese
orul, încercînd să penetreze fenomenul natural cu înţelegerea sa, caută să reducă complexitatea la câteva legi
Furtuna de idei   1 Accese
pune capăt doar acţiunea. - Thomas Carlyle 68. Înţelegerea nu înseamnă a dovedi şi a găsi motivări, ci a cun