Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Nume de pagini potrivite:

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   550 Accese
====== Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei elect... are a funcţionat aici până când a fost desfiinţat şi înglobat în Politehnica din Bucureşti. La aceeaşi... Politehnică. În 1920, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti a fost transformată în Şcoal... de la cele trei Politehnici (Bucureşti, Timişoara şi Iaşi), cât şi a absolvenţilor celor două Institut
Furtuna de idei   175 Accese
văţa nimic, fiindcă nu trăim în prezentul concret şi viu, ci într-un viitor fad şi îndepărtat. - Emil Cioran 4. Viaţa ne obişnuieşte cu moartea prin som... întâi să mori. - Confucius 6. Sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia. - Mircea Eliade... uţi. - Mircea Eliade 8. Iniţierea este o moarte şi orice moarte inteligent asumată poate echivala cu
Ce este Creativitatea?   166 Accese
un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. ===== Sensuri şi definiţii ===== Conceptul de creativitate, unul dintre cele mai fascinante... vreodată ştiinţa, este încă insuficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea pr
Ce sunt Fractalii?   76 Accese
a Waclaw Sierpinski, David Hilbert, George Cantor şi Helge von Koch au creat primii fractali, în gener... rice. Ei au simţit că descoperiseră ceva ce sfida şi ameninţa câteva din convingerile cele mai preţioa... ra de fapt o perioadă de criză în matematică. Iar şi iar, matematicienii dădeau peste forme bizare car... u viziunea lor despre spaţiu, suprafaţă, distanţă şi dimensiune. ==== 1.2. Definiţia fractalilor ====
Energia are nevoie de soluţii inteligente   67 Accese
velul schimbării din pieţele de energie ale lumii şi nevoia de conservare a resurselor naşte încontinu... e, fiind adesea dictată de o varietate de factori şi nu în cele din urmă din considerente sociale, politice, economice, de mediu şi tehnologice. De obicei, industriile furnizoare de... rgie din întreaga lume – în principal cele de gaz şi electricitate – se află într-un proces de schimbă
Cum rezolvăm o problemă?   33 Accese
cu mediul, a necesarului de resurse ne-energetice şi a cheltuielilor totale. ===== 1. Introducere ===... == Progresul omenirii din cele mai vechi timpuri şi până astăzi este legat de folosirea energiei. Pro... a fi organizată pe bazele creaţiei, a prelucrării şi a transmiterii informaţiilor. ==== 1.1. Societat... concerte, dar mai ales prin Internet. Comunicarea şi acţiunea sunt caracteristici fundamentale ale act
Fișa sintetică   25 Accese
Chiuţă </panel> ===== A1. Activitatea didactică şi profesională ===== A.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.1. Cărţi/capitole ca autor... <panel type="default" title="Sisteme de achiziţie şi transmitere a datelor. Principii de alegere"> ISB... <panel type="default" title="Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor"> ISBN 973-98801-8-5, Editur
Resurse   21 Accese
ghilimele, rezultatele vor include toate paginile şi documentele care conţin unul sau mai multe dintre... e care le introduceţi (de exemplu, toate paginile şi documentele care conţin "Uniunea Europeană" şi "politica energetică"). https://searcheuropa.eu Caută... feră acces gratuit la legislaţia Uniunii Europene şi la alte documente considerate publice, în cele 24
Centrul STRING tumblr   16 Accese
a cercetătorilor din domeniul ştiinţelor tehnice şi umaniste, ştiinţelor prospective şi viitorologiei, creativităţii, inventicii şi inovării, a creatorilor şi publiciştilor. C.S.P.C.F. are o durată de funcţionare nelimitată şi asigur
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   13 Accese
la descrie condiţiile din spaţiul cosmic apropiat şi modul prin care acestea afectează Pământul şi sistemele sale tehnologice: * climă, * sateliţi, ... i este singura structură naţională care urmăreşte şi prelucrează continuu informaţiile de provenienţă ... pune la dispoziţia factorilor de decizie analize şi prognoze cu caracter specific. Tot în cadrul C.M.
DEB packages for Education   11 Accese
, algebra, foile de calcul, graficele, statistica şi analiza într-un singur pachet uşor de utilizat. Geometria, algebra şi foaia de calcul sunt conectate dinamic, cu o inte... PhET oferă lecţii interactive gratuite de ştiinţe şi matematică, bazate pe cercetare şi simulări. Am testat extensiv și evaluat fiecare simulare pentru a
Scopus   10 Accese
cundară) se selectează opţiunea **Author Search** şi se completează //numele autorului// şi //iniţială prenumelui// în câmpurile special notate; - Se va genera o listă de autori care au aceeaşi nume şi iniţială ce cele introduse; - Se selectează autorul şi se utilizează comanda **Show Documents** (aflată
Google Scholar   7 Accese
din dreapta-sus se va accesa comanda **Sign in** şi se vor introduce //numele de utilizator// şi //parola// contului de Gmail; - După logare, se va acc... ereastră în care se vor completa datele personale şi, obligatoriu, o adresă instituţională de e-mail;... ) doar articolele care aparţin persoanei în cauză şi accesată comanda **Add**. Trecerea la pasul următ
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   6 Accese
====== Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea pr... nternaţionale// de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială. Tema d... l brevetelor (PCT): - cererea internaţională şi documentarea internaţională, examinarea prelimina... e depuse la oficiul receptor OSIM; - primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale (CI); -
Creativitate inginerească în domeniul energie–mediu   6 Accese
Valorificarea creativității și inovării   6 Accese
Code::Blocks IDE   5 Accese
Eficienţă energetică   5 Accese
start   4 Accese
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   4 Accese
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   3 Accese
Concursuri   3 Accese
Verificare finală   3 Accese
SemPlag   3 Accese
Evenimente   3 Accese
Valorificarea unei creații intelectuale   2 Accese
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   2 Accese
Proprietatea intelectuală   2 Accese
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   2 Accese
Societatea Știintifică ICPE   2 Accese
Web of Science   2 Accese
Cercetare şi inovare   1 Accese
Producţie şi dezvoltare industrială   1 Accese
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   1 Accese
Articole   1 Accese
Întrebări şi răspunsuri   1 Accese
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   1 Accese
www.SistemAntiplagiat.ro   1 Accese
Romexpo   1 Accese
Pagini web în domeniul energiei   1 Accese
Articole   1 Accese
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
Discuţii libere   1 Accese
Franciza   1 Accese
Electrica   1 Accese
Engie   1 Accese
Links   1 Accese
Spin-off   1 Accese