Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   21 Accese
false Id: by-uuid-2014-11-24-15-10-11-00 IdLabel: ... iso9660 IdUUID: 2014-11-24-15-10-11-00 IdUsage: ... /dev/disk/by-uuid/2014-11-24-15-10-11-00 org.freedesktop.UDisks2.Files... efault/files/pdf/Directiva-2005-36-CE-consolidata_2014.pdf': No such file or directory May 27 21:32:06 e
Yunohost   14 Accese
| An adhoc Server for the sony PSP | 12 November 2014 | Unmaintained | | Agora | ? inprogress | GPLv2 |... chronize your files using bittorrent | 14 October 2014 | Unmaintained | | Coin | ? inprogress | | Membe... Git Repositories | ? inprogress | | | 3 October 2014 | plopoyop | | Gitlab | 0 inprogress | | Gitlab ... Self-hosted photo-management done right | 29 May 2014 | Unmaintained | | Mediadrop | ? inprogress | |
Întreprinderi inovatoare   8 Accese
tegia Națională de Cercetare. Dezvoltare, Inovare 2014–2020]] (2014) - [[http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2014/SNC_2014_2020.pdf|Strategia Națională oentru Competitivitate 2014–2020]] (2014) - [[http://www.mdrap.
Fișa sintetică   4 Accese
pescu, Facultatea de Inginerie Electrică, U.P.B., 2014 - Autor: ing. Alexandru-Ionuţ Chiuţă </panel> ==... tia.ro:80/ (2003-2006) http://web.archive.org/web/20141007060411/http://universulenergiei.europartes.eu:80/ (2008-2014) http://universulenergiei.tumblr.com/ (2013-2016)... L- fondatorul hidroenergeticii romanesti", Sebeș, 2014 Autori: Petică Cătălina Cristina, Guzun Basarab D
Resurse   1 Accese
Regatul Unit. Site disponibil pana in luna iunie 2014, fara actualizari. (in limba engleza) http://www
Games   1 Accese
17| | [[wp>King's Raid]] | 17| | [[wp>Rocksmith 2014]] | 17| | [[wp>World of Final Fantasy]] | 17| |
Code::Blocks IDE   1 Accese
</columns> ===== Referințe ===== https://gianibuzatu.wordpress.com/2014/08/27/structura-repetitiva/
NHS Choices - Your health, your choices   1 Accese
EXT> | [[http://blogs.nhs.uk/choices-blog/files/2014/03/Webservices-Implementation-and-Syndication-Gui
Articole   1 Accese
pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice]] (2014) Chiuță Ion, Petică Gabriel Alexandru, Petică Că
Impactul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice   1 Accese
%,800px >wiki:pdf:25-36.pdf}} Source: http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/07/25-36.pdf
Creativitate inginerească   1 Accese
g colaborativ despre educaţie în domeniul tehnic (2014-prezent) --- http://creativitateinginereasca.tumb
Centrul STRING tumblr   1 Accese
e, Prospectivă, Creativitate și Ficţiune -- blog (2014-prezent) --- https://centrulstring.tumblr.com >
Raportare activitate de cercetare   1 Accese
le sau brevetele se completează pentru anii 2013, 2014, 2015 și 2016; - indicii Hirsch se trec la mo
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   1 Accese
iembrie 2010 - 14 octombrie 2013; 15-28 februarie 2014) Valoare totală a proiectului: 19.297.509,22 lei