Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   51 Accese
false Size: 500107862016 Symlinks: /dev/disk/by-id/a... Size: 500107862016 SortKey: 00coldplug/00fixe... 2628] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the Netw... 2018-04-25/2018-04-13/sites/default/files/OM-5923-2016.pdf': No such file or directory May 27 21:32:06 e
Yunohost   22 Accese
ord manager compatible with KeePass. | 6 December 2016 | Scith | | Mailman | 3 working | GPL-2.0 | Free ... ys information about your system nicely. | 1 June 2016 | Unmaintained | | Portainer | 3 working | AGPL-3... Shout | 3 working | | Web IRC client | 8 January 2016 | Unmaintained | | Static Web App | 3 working | ... ke open source alternative to Evernote. | 26 June 2016 | Unmaintained | | Mumble Server | 2 working | BS
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   6 Accese
edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%20superior%202012.pdf)) E-mail: <secretariat.imipqnet@gmail.com> WEB: https:... edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%20superior%202012.pdf)) E-mail: <eupd.ro@gmail.com> WEB: http://eupd.tumblr.
Raportare activitate de cercetare   3 Accese
eaga activitate deșfășurată până la data de 31.12.2016)) - însoțită de [[activitati:cercetare_si_ino... .edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf)) - articolele s... le se completează pentru anii 2013, 2014, 2015 și 2016; - indicii Hirsch se trec la momentul complet
Întreprinderi inovatoare   2 Accese
edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf|Stra... p.eu/industry-4-0/|Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0]] (2016-2020)
Spin-off   2 Accese
independent center within Roche. As of September 2016, Genentech employed 14,815 people. - [[wp>Googl... led since 2009 by Luc Van den hove. In September 2016, imec merged with the Flemish digital research ce
Fișa sintetică   1 Accese
-2014) http://universulenergiei.tumblr.com/ (2013-2016) - Universul energiei acasă la români / Centrul p
joinup   1 Accese
sheries Data Management]] - [[google>ISA Action 2016.12 - Semantic interoperability for representation
Concursuri   1 Accese
* Când? Timp de 7 zile (începând cu 8 Decembrie 2016, ora 10:00), participanții la concurs vor încerca
Code::Blocks IDE   1 Accese
<< p; return 0; } </code> ((https://invata.info/2016/09/04/produsul-cifrelor-unui-numar-c/)) <newcolu
flatpak remote-add   1 Accese
</columns> ---- https://blogs.gnome.org/bastian/2016/10/09/how-to-install-gnome-builder-nightly-with-f
Cărți electronice   1 Accese
le="tromsite.com"> * [[https://www.tromsite.com/2016/03/money-game-beyond/|The Money Game and Beyond]]
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
===== Contribuţii româneşti (II) ===== În anul 2016 a apărut necesitatea înființării unor noi discipl
Amazon TechO(n) Challenge   1 Accese
rie 2017. Timp de 7 zile (începând cu 8 Decembrie 2016, ora 10:00), participanții la concurs vor încerca
Linux Mint tumblr   1 Accese
Cum se elaborează un proiect european   1 Accese