Articole

Lista de lucrări din domeniul Inginerie Energetică, completată conform situaţiei curente de pe site-ul WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS 1) 2) 3).

Pentru articole în reviste, se precizează factorul de impact FI al revistei menţionat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS, FI =0.

Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste/proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional:

Autocitările sunt excluse.

Articole cu Accession Number WOS și/sau DOI
Articole cu Accession Number WOS și/sau DOI

Back to overviewNext PageLast Page


Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-07-05 failed
L B A Y F
 
  • activitati/cercetare_si_inovare/articole_isi.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)