Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

activitati:cercetare_si_inovare:articole_isi [2018/08/05 02:13] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Articole ======
  
 +Lista de lucrări din domeniul Inginerie Energetică,​ completată conform situaţiei curente de pe site-ul [[https://​clarivate.com/​products/​web-of-science/​web-science-form/​web-science-core-collection/​|WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS]] ((http://​www.sief.org.au/​Documents/​Howto_FindWOS.pdf)) ((https://​login.webofknowledge.com/​)) ((https://​images.webofknowledge.com/​images/​help/​WOK/​hs_doi.html)).
 + 
 +Pentru articole în reviste, se precizează factorul de impact FI al revistei menţionat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS, FI =0.
 +
 +Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice,​ cu excepţia articolelor publicate în reviste/​proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional:​
 +  * [[https://​www.scopus.com/​|Scopus]] ((https://​syndic8.scopus.com/​getMessage?​registrationId=AFEABHLAAFEAAFEBCFFHBGEEAOEDFJEAAHFIEFJEAR)),​
 +  * [[http://​ieeexplore.ieee.org/​|IEEE Xplore]],
 +  * [[https://​www.sciencedirect.com/​|Science Direct]],
 +  * [[https://​www.elsevier.com/​|Elsevier]],​
 +  * [[http://​eu.wiley.com/​WileyCDA/​|Wiley]],​
 +  * [[https://​dl.acm.org/​|ACM]],​
 +  * [[https://​dblp.org/​|DBLP]],​
 +  * [[https://​link.springer.com/​|Springerlink]],​
 +  * [[https://​www.engineeringvillage.com/​|Engineering Village]],
 +  * [[https://​www.cabdirect.org/​|Cabi]],​
 +  * [[http://​emeraldinsight.com/​|Emerald]],​
 +  * [[http://​www.csa.com/​|CSA]] ((vezi ProQuest)),
 +  * [[https://​www.elsevier.com/​solutions/​engineering-village/​content/​compendex|Compendex]],​
 +  * [[http://​www.theiet.org/​resources/​inspec/​|INSPEC]],​
 +  * [[https://​www.ebsco.com|EBSCO]],​
 +  * [[http://​www.proquest.com/​|ProQuest]],​
 +  * [[https://​indexcopernicus.com/​index.php/​en/​|IndexCopernicus]],​
 +  * [[http://​www.proquest.com/​products-services/​Ulrichsweb.html|Urlichsweb]].
 +Autocitările sunt excluse.
 +
 +===== Articole ISI în reviste =====
 +
 +> Articole cu Accession Number WOS și/sau DOI
 +
 +|  [[http://​www.scimagojr.com/​journalsearch.php?​q=19700183048&​tip=sid&​clean=0|Journal of Electrical and Electronics Engineering]] ​ |
 +
 +===== Articole ISI în volume ale conferințelor =====
 +
 +> Articole cu Accession Number WOS și/sau DOI
 +
 +|  [[http://​www.scimagojr.com/​journalsearch.php?​q=20300195018&​tip=sid&​clean=0|Annals of the Academy of Romanian Scientists]] ​ |
 +
 +[<>]
 +
 +~~DISCUSSION~~
  • activitati/cercetare_si_inovare/articole_isi.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)