Granturi/proiecte câștigate prin competiție

Ca director/ responsabil sau în calitate de membru în echipa de cercetare (cu nr.contract, autoritate contractantă, beneficiar, suma și prezentare)

Link: Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)

Contract: POSDRU/93/3.3/S/53132 1)

Expert metodologic: Alexandru-Ionuț Chiuță (Ministerul Educației Naționale, România)

Durata: 3 ani (1 noiembrie 2010 - 14 octombrie 2013; 15-28 februarie 2014)

Valoare totală a proiectului: 19.297.509,22 lei 2)

Începerea proiectului: 1 noiembrie 2010

Sediul proiectului: Ministerul Educației Naționale (beneficiar)

Obiectiv: Consolidarea reţelei IMI pentru Calificările Profesionale din Romȃnia (IMI PQ NET), creată prin proiectul IMI PQ NET România, în scopul susţinerii iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne. 3)

E-mail: secretariat.imipqnet@gmail.com

WEB: https://cnred.edu.ro/imipqnet/ - Facebook: IMI PQ NET Romania

Link: Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi

Contract: POSDRU/86/1.2./S/63951 4)

Responsabil tehnic: Alexandru-Ionuț Chiuță (Ministerul Educației Naționale, România)

Durata: 1 an (2012-2013)

Valoare totală a proiectului: 20.061.295,29 lei 5)

Începerea proiectului: 1 noiembrie 2010

Sediul proiectului: Ministerul Educației Naționale (beneficiar), Universitatea „Valahia” din Târgoviște (partener 1), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (partener 2), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (partener 3)

Obiectiv: Crearea de oportunități pentru îmbunătățirea accesului la educație, în cadrul învățământului superior de nivel licență și master, prin dezvoltarea și implementarea unui program - pilot integrat pentru asistarea a 300 de persoane cu dizabilități și implementarea acestuia la nivelul a 3 instituții de învățământ superior, inclusiv prin utilizarea TIC. 6)

E-mail: eupd.ro@gmail.com

WEB: http://eupd.tumblr.com/ - Facebook: EUPD.ro

Link: Rețea națională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile și a unor instrumente didactice la specializarea de licență și masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor

Contract: POSDRU/86/1.2/S/63806 7)

Responsabil tehnic: Alexandru-Ionuț Chiuță (Ministerul Educației Naționale, România)

Durata: 1 an (2012-2013)

Valoare totală a proiectului: 19.763.037,90 lei 8)

Începerea proiectului: 1 septembrie 2010

Sediul proiectului: Universitatea Tehnică de Construcții București (beneficiar), Ministerul Educației Naționale (partener 1), Universitatea Politehnica din București (partener 2), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (partener 3), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (partener 4), Universitatea Politehnica din Timișoara (partener 5), SC Asti Automation SRL (partener 6)

Obiectiv: Adaptarea programelor de studii de licență și masterat ale domeniului Ingineria Sistemelor la cerințele pieței muncii și crearea de mecanisme și instrumente de extindere a oportunităților de învățare, precum și crearea de parteneriate între universitățile de profil din România.

E-mail: universul.stiintei@gmail.com

WEB: http://shiva.pub.ro/p-o-s-d-r-u/posdru861-2s63806-ingineria-sistemelor/ 9)

Link: Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor

Contract: POSDRU/2/1.2/S/6 10)

Responsabil IT: Alexandru-Ionuț Chiuță (Ministerul Educației Naționale, România)

Durata: 3 ani (1 noiembrie 2008 - 31 octombrie 2011)

Valoare totală a proiectului: 3.475.275,01 lei 11)

Începerea proiectului: 1 noiembrie 2008

Sediul proiectului: Ministerul Educației Naționale (beneficiar)

Obiectiv: Elaborarea metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii, care va fi aplicată de către universități prin intermediul Centrelor de Resurse de Informare și Documentare (CRID-uri) create la nivelul fiecărei universități. 12)

E-mail: cnred.proiecte@gmail.com

WEB: https://cnred.edu.ro/cnred/#CRID-NET

First PagePrevious PageBack to overviewNext PageLast Page


Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-07-07 failed
L P R F N
 
  • activitati/cercetare_si_inovare/granturi_proiecte_castigate_prin_competitie.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)