Raportare activitate de cercetare

 1. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU - pentru întreaga activitate
  1. fișa CNATDCU 1) completată - îndeplinirea standardelor minime naționale conform OMECTS nr. 6560/20.12.2012 2)
  2. însoțită de fișa sintetică semnată.
 2. Indicii Hirsch actuali 3) - pentru întreaga activitate 4):
 3. Articolele publicate în reviste/volume indexate 5) 6)
  1. articolele sau brevetele se completează pentru anii 2013, 2014, 2015 și 2016;
  2. indicii Hirsch se trec la momentul completării;
  3. se va ține cont și de ISI zona albă, ISI proc și IEEE proc.

http://www.flinders.edu.au/about_research_files/Documents/Workshops/Citations%20Workshop_2015_Notes.pdf


2)
pentru completarea fișei CNATDCU se va considera întreaga activitate deșfășurată până la data de 31.12.2016
4)
print screen-uri de pe Google Scholar, Scopus și ISI Thomson cu indicii Hirsch respectiv cu articolele luate în considerare la completarea fișei CNATDCU
 • activitati/cercetare_si_inovare/raportare.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
 • (editare externă)