Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

activitati:cercetare_si_inovare:raportare [2018/08/05 02:13] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Raportare activitate de cercetare ======
  
 +  - Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU - pentru întreaga activitate
 +    - [[activitati:​cercetare_si_inovare:​raportare:​fisa_cnatdcu|fișa CNATDCU]] ((https://​www.edu.ro/​sites/​default/​files/​Comisia%2010%20COMISIA%20DE%20INGINERIE%20ENERGETICA.pdf)) completată - îndeplinirea standardelor minime naționale conform [[http://​www.tuiasi.ro/​uploads/​files/​OM_6560_din_2012_standarde_minimale.pdf|OMECTS nr. 6560/​20.12.2012]] ((pentru completarea fișei CNATDCU se va considera întreaga activitate deșfășurată până la data de 31.12.2016))
 +    - însoțită de [[activitati:​cercetare_si_inovare:​raportare:​fisa_sintetica|fișa sintetică]] semnată.
 +  - Indicii Hirsch actuali ((http://​www.cnfis.ro/​wp-content/​uploads/​2015/​03/​Anexa4-Utilizare_Platforme_calcul_indiciHirsch_actualizat.pdf)) - pentru întreaga activitate ((print screen-uri de pe Google Scholar, Scopus și ISI Thomson cu indicii Hirsch respectiv cu articolele luate în considerare la completarea fișei CNATDCU)):
 +    - [[activitati:​cercetare_si_inovare:​raportare:​igs|Google Scholar]] - [[https://​scholar.google.ro/​citations?​user=gLxcv_kAAAAJ|Alexandru-Ionuț Chiuță]]
 +    - [[activitati:​cercetare_si_inovare:​raportare:​is|Scopus]] - [[https://​www.scopus.com/​record/​display.uri?​eid=2-s2.0-79959289126&​origin=inward&​txGid=b9fd3b6442fff61cf8d434f5c1ae06a3|Alexandru-Ionuț Chiuță]]
 +    - [[activitati:​cercetare_si_inovare:​raportare:​iws|Web of Science]]
 +  - Articolele publicate în reviste/​volume indexate ((http://​www.cnfis.ro/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Anexa5-Fisa_articole_brevete-2017.xlsx)) ((https://​www.edu.ro/​sites/​default/​files/​anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf))
 +    - articolele sau brevetele se completează pentru anii 2013, 2014, 2015 și 2016;
 +    - indicii Hirsch se trec la momentul completării;​
 +    - se va ține cont și de ISI zona albă, ISI proc și IEEE proc.
 +
 +http://​www.flinders.edu.au/​about_research_files/​Documents/​Workshops/​Citations%20Workshop_2015_Notes.pdf
  • activitati/cercetare_si_inovare/raportare.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)