Fișa sintetică

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

Îndeplinirea standardelor minime naţionale conform OMECTS nr. 6560/20.12.2012 Standarde indeplinite, conform Comisiei CNATDCU Nr. 10, Inginerie Energetică

Transmiterea de semnale prin reţeaua de distribuţie a energiei electrice – probleme de compatibilitate electromagnetică

Teza de doctorat - Conducător ştiinţific: prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu, Facultatea de Inginerie Electrică, U.P.B., 2014 - Autor: ing. Alexandru-Ionuţ Chiuţă

A.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.1. Cărţi/capitole ca autor - minim 2

Urbanizarea și modificarea factorilor climatici

capitol în volum aniversar al Centrului STRING - „STRING 30 de ani 1987-2017“, ISBN 978-606-94273-0-9, Editura Tornada, Bucuresti, 2017 Autori: Chiuță N. Ion, Chiuță Alexandru 1), Boțoagă Daniel

Comunicații pentru rețeaua electrică

ISBN 978-606-507-013-4, Editura Electra, Bucuresti, 2008 Autori: Chiuță Alexandru 2), Secăreanu Nicoleta, Gross Ilie, Roncea Marius Andrei

Serviciile auxiliare ale Sistemului Energetic Naţional

ISBN 973-7728-55-6, Editura Electra, Bucureşti, 2005 Autori: Alexandru Chiuță 3), Ion Merfu, Oana Moise, Constantin Radu

Universul energiei

ISBN 973-7728-14-9, Editura Electra, Bucureşti, 2004 Autori: Chiuţă Alexandru 4), Chiuţă Ion, Stoica Ciprian, Anghel Elena

Testarea transformatoarelor de măsură

ISBN 973-8067-49-9, Editura ICPE, Bucureşti, 2001 Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru 5), Radu Constantin, Radu Cristian

Pagini Web în domeniul energiei

ISBN 973-8067-27-8, Editura ICPE, Bucureşti, 2000 Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru 6), Radu Constantin, Radu Cristian

Sisteme de achiziţie şi transmitere a datelor. Principii de alegere

ISBN 973-8067-09-X, Editura ICPE, Bucureşti, 2000 Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru 7), Radu Constantin, Radu Cristian

Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor

ISBN 973-98801-8-5, Editura ICPE, Bucureşti, 1999 Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru 8)

A.1.2. Suport didactic. 1.2.1. Manuale, support de curs inclusiv electronic - minim 1

Universul energiei

http://web.archive.org/web/20060820135411/http://universulenergiei.educatia.ro:80/ (2003-2006) http://web.archive.org/web/20141007060411/http://universulenergiei.europartes.eu:80/ (2008-2014) http://universulenergiei.tumblr.com/ (2013-2016) - Universul energiei acasă la români / Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor în Energetică

Creativitate inginerească

http://creativitateinginereasca.tumblr.com/ (2013-prezent) - Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii / AOSR

Energetică generală

https://energetica.ga/ & http://energetica-generala.freecluster.eu/ (2017) - Pagini web în domeniul energiei, un proiect pilot pentru educație deschisă realizat sub egida Centrului pentru Dezvoltarea Creativității din cadrul Secţiei VI – Ştiinţe Tehnice - Academia Oamenilor de Știință din România.

Echipamente electrice

https://echipamente.ga/ & http://echipamente-electrice.freecluster.eu/ (2017) - Pagini web în domeniul energiei, un proiect pilot pentru educație deschisă realizat sub egida Centrului pentru Dezvoltarea Creativității din cadrul Secţiei VI – Ştiinţe Tehnice - Academia Oamenilor de Știință din România.

A.1.2. Suport didactic. 1.2.2. Îndrumare de laborator/aplicaţii - minim 1

Sisteme performante de achiziţie şi transmitere a informaţiilor

dublu CD, prezentat în oferta de cursuri pe anul 2000 a Centrului de Formare Continuă „Energie-Mediu“, paginile 79-80 - Prelegeri susţinute la disciplina „Pagini Web în energetică“, în cadrul învăţământului postuniversitar, cursuri de master (2001) Facultatea de Energetică, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti - Autori: Chiuţă Alexandru, Radu Cristian

A. 2.1. Articole în reviste cotate şi în volumele proceedings indexate ISI Thomson Reuters conform situatiei curente de pe site-ul ISI Thomson Reuters - minim 5 articole

Articole publicate în reviste indexate ISI
Articole publicate în volumele proceedings indexate ISI

A. 2.2 Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI) precum (nelimitativ): Scopus, Science Direct, Google Scholar, INSPEC, Elsevier - minim 10 articole

Articole publicate în reviste de specialitate

Types of Meta-Communicative Addressing in the Relationship of creative training Professor – Students in Technical Sciences

https://doaj.org/article/fb0fdf8c8f14438ba049d15c6ca2a9c0 - DOAJ, 2017 Autori: Bădulescu Sanda-Marina, Chiuță Alexandru-Ionuț

Making an automated control system ROBOCOP

https://doaj.org/article/c38c995810b04c95be51156bde966955 - DOAJ, 2015 Autori: Chiuță Ion, Petică Gabriel Alexandru, Petică Cătălina Cristina, Chiuță Alexandru-Ionuţ

Electromagnetic Compatibility Design of Telecommunications System

https://doaj.org/article/ff8e8cf4dd9545eeb6143e839e0f56c4 - DOAJ, 2012 Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț, Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana, Roncea Marius Andrei

Disturbances in The Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 2)

https://doaj.org/article/9cb22b9cfbe149309ced60d113decdcb - DOAJ, 2011 Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț, Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana

Disturbances in The Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 1)

https://doaj.org/article/2039466a5a4b4d44b5818dd0eb4ae4d4 - DOAJ, 2011 Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț, Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana

Educaţia – Componentă esenţială a Politicii de Mediu a Comisiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

în „Buletinul AGIR9) nr.3/2011, An XVI, paginile 47-49, ISSN 2247-3548 Autori: Chiuță Alexandru-Ionut, Chiuță N. Ion, Sima Liviu-Mihai

Power Line Communication (PLC) Overview

https://doaj.org/article/9cd7b477ace4403c87bb9cc4602a8055 - DOAJ, 2010 Autori: Chiuță Alexandru-Ionuţ, Stancu Cristina

Theoretical postulation of PLC channel

în „Journal of Electrical and Electronics Engineering10) - University of Oradea Publisher, no. 1/2009, vol. 2, ISSN 1844-6035 Autori: Chiuță A.I., Secăreanu N.D.

Universul energiei. Macroenergia

în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice „Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice11), editată de ICEMENERG, nr. 4/2003, paginile 48-52, aprilie 2003, Bucureşti, ISSN 1224-1113 Autor: Chiuţă Al.

Energia are nevoie de soluţii inteligente

în revista trimestrială „Panorama economică“, editată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în engleză, franceză şi germană, nr. 3/2001, paginile 12-13, iulie-septembrie 2001, Bucureşti, ISSN 1223-5407 Autor: Chiuţă Al.

Formarea cercetătorilor în domeniul energiei

în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice „Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice12), editată de ICEMENERG, nr. 2/2001, paginile 43-48, februarie 2001, Bucureşti, ISSN 1224-1113 Autori: Chiuţă Al., Roşu D.P.

Internet - o vastă sursă de informaţii

în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice „Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice13), editată de ICEMENERG, nr. 8-9/2000, paginile 65-75, august-septembrie 2000, Bucureşti, ISSN 1224-1113 Autor: Chiuţă Al.

Lucrări publicate în volumele unor simpozioane internaţionale

Impactul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice

A XIV-a Conferință internationala - multidisciplinara „Profesorul Dorin PAVEL- fondatorul hidroenergeticii romanesti“, Sebeș, 2014 Autori: Petică Cătălina Cristina, Guzun Basarab Dan, Chiuță Alexandru-Ionuţ

Universul Energiei

în volumul al II-lea la „Conferinţa Internaţională Energie-Mediu CIEM 2003 / Lucrările conferinţei“, pag. 5-142, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, ISBN 973-27-1032-2, 22-25 octombrie 2003 Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I.

Fundamentals of Electromagnetic Compatibility

în volumul „A XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională / Tehnologii moderne în secolul XXI“, Secţiunea „Electrotehnica“, pag. 61, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 15-16 noiembrie 2001 Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I.

Pages web dans le domaine electroénergetique

în volumul I al „Proceedings of the Fourth International Power Systems Conference“, pag. 79, Universitatea „Politehnica“ din Timişoara, ISSN 1582-7194, 8-9 noiembrie 2001 Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I., Radu C.

Regimul deformant - interacţiuni armonice

în volumul I la „Conferinţa Naţională de Energetică CNE-M-2000“, paginile 276-282, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, ISBN 9975-63-024-3, 19-21 octombrie 2000 Autori: Chiuţă I., Radu C., Chiuţă Al., Radu C.M.

Sisteme de achiziţie şi transmisie de date în energetică

în volumul „A XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională / Secţiunea 13 - Electrotehnica“, pag. 16, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 21-22 octombrie 1999 Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al.

Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

Consideraţii privind analiza şi modelarea reţelei electrice de joasă tensiune la frecvenţele din gama 1-30 MHz

în CD-ul „SICEM 2003“, Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică, lucrarea XV, paginile 1-4, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-837-5, 26 septembrie 2003 Autori: Chiuţă Al., Popescu M.O.

Puterea deformantă, o putere de interacţiune?

în CD-ul „SICEM 2003“, Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică, lucrarea VI, paginile 1-4, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-837-5, 26 septembrie 2003 Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al., Berbecaru R.

Low Voltage Power Line Communication. Future Perspectives

în CD-ul „Advanced Topics in Electrical Engineering 2002“, lucrarea 2-08, paginile 1-8, ATEE 2002, Bucureşti, 29 noiembrie 2002 Autori: Chiuţă Al., Popescu M.O.

Communications par réseau électrique. Aspects de compatibilité électromagnétique

în CD-ul „SICEM 2002“, Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică, Bucureşti, 26 septembrie 2002 Autori: Chiuţă Al., Marthe E.

Sisteme performante de achiziţie şi transmisie a informaţiilor

în volumul II la „Al III-lea Simpozion de Informatică în Energetică“, paginile 554-560, SIE 2000, Baia Mare, 22-24 noiembrie 2000 Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al., Radu C., Radu C.M.

Controlul limitării regimului deformant

în volumul I al sesiunii ştiinţifice „50 de ani de învăţământ energetic în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti“, paginile 37-40, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, 10-11 noiembrie 2000 Autori: Chiuţă Al., Radu C.M., Chiuţă I., Radu C.

Dispozitiv de protecţie la supratensiuni

în volumul II la „Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a X-a“, paginile 566-569, SNRE 2000, Iaşi, 25-26 mai 2000 Autori: Ursu D., Chiuţă Al.

Măsurarea perturbaţiilor din staţia 220 kV Slatina

în volumul I la „Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a X-a“, paginile 559-567, SNRE 2000, Iaşi, 25-26 mai 2000 Autori: Florea M., Gavrilescu D., Stoicescu E., Chiuţă Al.

Interarmonici în sistemul energetic

în volumul „Calitatea Energiei Electrice: al III-lea simpozion naţional“, paginile 66-72, CEE '99, Târgovişte, 8-9 decembrie 1999 Autori: Ursu D., Chircu R., Chiuţă Al., Chiuţă I.

Considerente de fiabilitate, disponibilitate, mentenenţă a întreruptoarelor 20-400 kV la procurarea echipamentelor în relaţii cu furnizorii. Studiu de caz

în volumul „Siguranţa în Funcţionare a Sistemului Energetic: al XVI-lea simpozion naţional“, paginile 314-321, SIG '99, Bacău, 22-23 septembrie 1999 Autori: Florea M., Gavrilescu D., Chiuţă Al.

Perturbaţii în circuitele secundare (PRAM). Exemple comentate

în volumul II la „Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a IX-a“, paginile 638-644, SNRE '98, Piteşti, 9-10 septembrie 1998 Autori: Chiuţă I., Radu C., Chiuţă Al.

A. 2.4. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie director / responsabil - minim 1

Introducing Innovation in Micro Enterprises

Contract: LLP-LdV/PAR/2009/RO/012/2009 Programul Leonardo da Vinci - Responsabil IT http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-IE1-LEO04-00705 (2009-2011)

Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor

Contract: POSDRU/2/1.2/S/6 - Responsabil IT https://www.cnred.edu.ro/cnred/#Proiect-FSE (1 noiembrie 2008 - 31 octombrie 2011)

  1. Coordonator şi help-desk pentru utilizatorii din România ai Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) pentru recunoaşterea calificărilor profesionale http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/#ro - Alte persoane de contact (din 2007);
  2. Administrarea şi implementarea paginilor web ale Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - Ministerul Educaţiei Naţionale https://www.cnred.edu.ro/ (din 2008), respectiv https://www.cnred.edu.ro/cnred/ (2008-2017) şi https://cnred.edu.ro/imipqnet/ (din 2014);
  3. Implementarea şi administrarea blogurilor „Linux Mint“ cu informaţii în limba engleză despre sistemul de operare GNU/Linux http://linuxmint.mirocommunity.org/ (2011-2015), respectiv https://linuxmint.tumblr.com/ şi https://linuxmintambassadors.tumblr.com/ (din 2012);
  4. Moderator în cadrul forumului educational SEI al Ministerului Educaţiei Naţionale http://forum.portal.edu.ro/index.php?showuser=391711 (din 2012);
  5. Contribuţie la administrarea bazei de date europene cu profesiile reglementate - Regulated Professions Database (RegProf) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ (din 2012);
  6. Contribuţie la administrarea Punctului de Contact Unic electronic (PCUe) - listele cu proceduri administrative https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx (din 2013).

1)
33% din 1 capitol / 16 pagini - paginile 89-104
2)
33% din 9 capitole / 208 pagini
3)
33% din 9 capitole / 188 pagini
4)
33% din 9 capitole / 292 pagini
5)
33% din 8 capitole / 164 pagini
6)
33% din 9 capitole / 226 pagini
7)
20% din 10 capitole / 162 pagini
8)
40% din 10 capitole / 262 pagini
9)
BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ACADEMIC KEYS, getCITED
10)
BDI: Scopus, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, Ulrich's Update - Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JournalSeek - Online Scholarly Journals, SCIPIO
11) , 12) , 13)
Revistă acreditată de CNCSIS la categoria B
  • activitati/cercetare_si_inovare/raportare/fisa_sintetica.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:27
  • (editare externă)