Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

activitati:cercetare_si_inovare:raportare:fisa_sintetica [2018/03/14 01:41]
127.0.0.1 editare externă
activitati:cercetare_si_inovare:raportare:fisa_sintetica [2018/08/05 02:27]
Linia 1: Linia 1:
-====== Fișa sintetică ====== 
  
-FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE 
- 
-Îndeplinirea standardelor minime naţionale conform OMECTS nr. 6560/​20.12.2012 
-Standarde indeplinite,​ conform Comisiei CNATDCU Nr. 10, Inginerie Energetică 
- 
-===== Doctor ===== 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Transmiterea de semnale prin reţeaua de distribuţie a energiei electrice – probleme de compatibilitate 
-electromagnetică">​ 
-Teza de doctorat 
-- Conducător ştiinţific:​ prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu, Facultatea de Inginerie Electrică, U.P.B., 2014 
-- Autor: ing. Alexandru-Ionuţ Chiuţă 
-</​panel>​ 
- 
-===== A1. Activitatea didactică şi profesională ===== 
- 
-A.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.1. Cărţi/​capitole ca autor - minim 2 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Comunicații pentru rețeaua electrică">​ 
-ISBN 978-606-507-013-4,​ Editura Electra, Bucuresti, 2008 
-Autori: Chiuță Alexandru ((33% din 9 capitole / 208 pagini)), Secăreanu Nicoleta, Gross Ilie, Roncea Marius Andrei 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Serviciile auxiliare ale Sistemului Energetic Naţional">​ 
-ISBN 973-7728-55-6,​ Editura Electra, Bucureşti, 2005 
-Autori: Alexandru Chiuță ((33% din 9 capitole / 188 pagini)), Ion Merfu, Oana Moise, Constantin Radu 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Universul energiei">​ 
-ISBN 973-7728-14-9,​ Editura Electra, Bucureşti, 2004 
-Autori: Chiuţă Alexandru ((33% din 9 capitole / 292 pagini)), Chiuţă Ion, Stoica Ciprian, Anghel Elena 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Testarea transformatoarelor de măsură">​ 
-ISBN 973-8067-49-9,​ Editura ICPE, Bucureşti, 2001 
-Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru ((33% din 8 capitole / 164 pagini)), Radu Constantin, Radu Cristian 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Pagini Web în domeniul energiei">​ 
-ISBN 973-8067-27-8,​ Editura ICPE, Bucureşti, 2000 
-Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru ((33% din 9 capitole / 226 pagini)), Radu Constantin, Radu Cristian 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Sisteme de achiziţie şi transmitere a datelor. Principii de alegere">​ 
-ISBN 973-8067-09-X,​ Editura ICPE, Bucureşti, 2000 
-Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru ((20% din 10 capitole / 162 pagini)), Radu Constantin, Radu Cristian 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor">​ 
-ISBN 973-98801-8-5,​ Editura ICPE, Bucureşti, 1999 
-Autori: Chiuţă Ion, Chiuţă Alexandru ((40% din 10 capitole / 262 pagini)) 
-</​panel>​ 
- 
-A.1.2. Suport didactic. 1.2.1. Manuale, support de curs inclusiv electronic - minim 1 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Universul energiei">​ 
-http://​web.archive.org/​web/​20060820135411/​http://​universulenergiei.educatia.ro:​80/​ (2003-2006) 
-http://​web.archive.org/​web/​20141007060411/​http://​universulenergiei.europartes.eu:​80/​ (2008-2014) 
-http://​universulenergiei.tumblr.com/​ (2013-2016) 
-- Universul energiei acasă la români / Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor în Energetică ​ 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Creativitate inginerească">​ 
-http://​creativitateinginereasca.tumblr.com/​ (2013-prezent) 
-- Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii / AOSR 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Energetică generală">​ 
-https://​energetica.ga/​ & http://​energetica-generala.freecluster.eu/​ (2017) 
-- Pagini web în domeniul energiei, un proiect pilot pentru educație deschisă realizat sub egida Centrului pentru Dezvoltarea Creativității din cadrul Secţiei VI – Ştiinţe Tehnice - Academia Oamenilor de Știință din România. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Echipamente electrice">​ 
-https://​echipamente.ga/​ & http://​echipamente-electrice.freecluster.eu/​ (2017) 
-- Pagini web în domeniul energiei, un proiect pilot pentru educație deschisă realizat sub egida Centrului pentru Dezvoltarea Creativității din cadrul Secţiei VI – Ştiinţe Tehnice - Academia Oamenilor de Știință din România. 
-</​panel>​ 
- 
-A.1.2. Suport didactic. 1.2.2. Îndrumare de laborator/​aplicaţii - minim 1 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Sisteme performante de achiziţie şi transmitere a informaţiilor">​ 
-dublu CD, prezentat în oferta de cursuri pe anul 2000 a Centrului de Formare Continuă "​Energie-Mediu",​ paginile 79-80 
-- Prelegeri susţinute la disciplina "​Pagini Web în energetică",​ în cadrul învăţământului postuniversitar,​ cursuri de master (2001) 
-Facultatea de Energetică,​ Universitatea "​Politehnica"​ din Bucureşti 
-- Autori: Chiuţă Alexandru, Radu Cristian 
-</​panel>​ 
- 
-===== A2. Activitatea de cercetare ===== 
- 
-A. 2.1. Articole în reviste cotate şi în volumele proceedings indexate ISI Thomson Reuters conform situatiei curente de pe site-ul ISI Thomson Reuters - minim 5 articole ​ 
- 
-> Articole publicate în reviste indexate ISI 
- 
- 
- 
-> Articole publicate în volumele proceedings indexate ISI 
- 
- 
- 
-A. 2.2 Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI) precum (nelimitativ):​ Scopus, Science Direct, Google Scholar, INSPEC, Elsevier - minim 10 articole 
- 
-> Articole publicate în reviste de specialitate 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Types of Meta-Communicative Addressing in the Relationship of creative training Professor – Students in Technical Sciences">​ 
-https://​doaj.org/​article/​fb0fdf8c8f14438ba049d15c6ca2a9c0 - DOAJ, 2017 
-Autori: Bădulescu Sanda-Marina,​ Chiuță Alexandru-Ionuț 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Making an automated control system ROBOCOP">​ 
-https://​doaj.org/​article/​c38c995810b04c95be51156bde966955 - DOAJ, 2015 
-Autori: Chiuță Ion, Petică Gabriel Alexandru, Petică Cătălina Cristina, Chiuță Alexandru-Ionuţ 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Electromagnetic Compatibility Design of Telecommunications System">​ 
-https://​doaj.org/​article/​ff8e8cf4dd9545eeb6143e839e0f56c4 - DOAJ, 2012 
-Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț,​ Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana, Roncea Marius Andrei 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Disturbances in The Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 2)">​ 
-https://​doaj.org/​article/​9cb22b9cfbe149309ced60d113decdcb - DOAJ, 2011 
-Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț,​ Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Disturbances in The Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 1)">​ 
-https://​doaj.org/​article/​2039466a5a4b4d44b5818dd0eb4ae4d4 - DOAJ, 2011 
-Autori: Chiuță Alexandru-Ionuț,​ Sima Liviu Mihai, Secăreanu Nicoleta Doriana 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Educaţia – Componentă esenţială a Politicii de Mediu a Comisiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România">​ 
-în "​[[http://​www.buletinulagir.agir.ro/​articol.php?​id=1017|Buletinul AGIR]]"​ ((BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,​ ACADEMIC KEYS, getCITED)) [[http://​www.buletinulagir.agir.ro/​numar_revista.php?​id=60|nr.3/​2011,​ An XVI]], paginile 47-49, ISSN 2247-3548 
-Autori: Chiuță Alexandru-Ionut,​ Chiuță N. Ion, Sima Liviu-Mihai  
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Power Line Communication (PLC) Overview">​ 
-https://​doaj.org/​article/​9cd7b477ace4403c87bb9cc4602a8055 - DOAJ, 2010 
-Autori: Chiuță Alexandru-Ionuţ,​ Stancu Cristina 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Theoretical postulation of PLC channel">​ 
-în "​[[http://​electroinf.uoradea.ro/​index.php/​jeee.html|Journal of Electrical and Electronics Engineering]]"​ ((BDI: Scopus, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, Ulrich'​s Update - Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JournalSeek - Online Scholarly Journals, SCIPIO)) - University of Oradea Publisher, no. 1/2009, vol. 2, ISSN 1844-6035 
-Autori: Chiuță A.I., Secăreanu N.D.  
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Universul energiei. Macroenergia">​ 
-în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice "​[[http://​www.icemenerg.ro/​Revista%20Tehnologiile%20Energiei/​|Producerea,​ transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice]]"​ ((Revistă acreditată de CNCSIS la categoria B)), editată de ICEMENERG, nr. 4/2003, paginile 48-52, aprilie 2003, Bucureşti, ISSN 1224-1113 
-Autor: Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Energia are nevoie de soluţii inteligente">​ 
-în revista trimestrială "​Panorama economică",​ editată de [[http://​www.ccir.ro/​|Camera de Comerţ şi Industrie a României]],​ în engleză, franceză şi germană, nr. 3/2001, paginile 12-13, iulie-septembrie 2001, Bucureşti, ISSN 1223-5407 
-Autor: Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Formarea cercetătorilor în domeniul energiei">​ 
-în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice "​[[http://​www.icemenerg.ro/​Revista%20Tehnologiile%20Energiei/​|Producerea,​ transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice]]"​ ((Revistă acreditată de CNCSIS la categoria B)), editată de ICEMENERG, nr. 2/2001, paginile 43-48, februarie 2001, Bucureşti, ISSN 1224-1113 
-Autori: Chiuţă Al., Roşu D.P. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Internet - o vastă sursă de informaţii">​ 
-în revista lunară de informaţii tehnico-ştiinţifice "​[[http://​www.icemenerg.ro/​Revista%20Tehnologiile%20Energiei/​|Producerea,​ transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice]]"​ ((Revistă acreditată de CNCSIS la categoria B)), editată de ICEMENERG, nr. 8-9/2000, paginile 65-75, august-septembrie 2000, Bucureşti, ISSN 1224-1113 
-Autor: Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-> Lucrări publicate în volumele unor simpozioane internaţionale 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Impactul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice">​ 
-A XIV-a Conferință internationala - multidisciplinara "​Profesorul Dorin PAVEL- fondatorul hidroenergeticii romanesti",​ Sebeș, 2014 
-Autori: Petică Cătălina Cristina, Guzun Basarab Dan, Chiuță Alexandru-Ionuţ 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Universul Energiei">​ 
-în volumul al II-lea la "​Conferinţa Internaţională Energie-Mediu CIEM 2003 / Lucrările conferinţei",​ pag. 5-142, Universitatea "​Politehnica"​ din Bucureşti, ISBN 973-27-1032-2,​ 22-25 octombrie 2003 
-Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I.  
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Fundamentals of Electromagnetic Compatibility">​ 
-în volumul "A XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională / Tehnologii moderne în secolul XXI", Secţiunea "​Electrotehnica",​ pag. 61, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 15-16 noiembrie 2001 
-Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Pages web dans le domaine electroénergetique">​ 
-în volumul I al "​Proceedings of the Fourth International Power Systems Conference",​ pag. 79, Universitatea "​Politehnica"​ din Timişoara, ISSN 1582-7194, 8-9 noiembrie 2001 
-Autori: Chiuţă Al., Chiuţă I., Radu C. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Regimul deformant - interacţiuni armonice">​ 
-în volumul I la "​Conferinţa Naţională de Energetică CNE-M-2000",​ paginile 276-282, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, ISBN 9975-63-024-3,​ 19-21 octombrie 2000 
-Autori: Chiuţă I., Radu C., Chiuţă Al., Radu C.M. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Sisteme de achiziţie şi transmisie de date în energetică">​ 
-în volumul "A XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională / Secţiunea 13 - Electrotehnica",​ pag. 16, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 21-22 octombrie 1999 
-Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-> Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Consideraţii privind analiza şi modelarea reţelei electrice de joasă tensiune la frecvenţele din gama 1-30 MHz">​ 
-în CD-ul "SICEM 2003", Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică,​ lucrarea XV, paginile 1-4, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-837-5,​ 26 septembrie 2003 
-Autori: Chiuţă Al., Popescu M.O. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Puterea deformantă,​ o putere de interacţiune?">​ 
-în CD-ul "SICEM 2003", Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică,​ lucrarea VI, paginile 1-4, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-837-5,​ 26 septembrie 2003 
-Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al., Berbecaru R. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Low Voltage Power Line Communication. Future Perspectives">​ 
-în CD-ul "​Advanced Topics in Electrical Engineering 2002", lucrarea 2-08, paginile 1-8, ATEE 2002, Bucureşti, 29 noiembrie 2002 
-Autori: Chiuţă Al., Popescu M.O. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Communications par réseau électrique. Aspects de compatibilité électromagnétique">​ 
-în CD-ul "SICEM 2002", Simpozionul de Compatibilitate Electromagnetică,​ Bucureşti, 26 septembrie 2002 
-Autori: Chiuţă Al., Marthe E. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Sisteme performante de achiziţie şi transmisie a informaţiilor">​ 
-în volumul II la "Al III-lea Simpozion de Informatică în Energetică",​ paginile 554-560, SIE 2000, Baia Mare, 22-24 noiembrie 2000 
-Autori: Chiuţă I., Chiuţă Al., Radu C., Radu C.M. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Controlul limitării regimului deformant">​ 
-în volumul I al sesiunii ştiinţifice "50 de ani de învăţământ energetic în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti",​ paginile 37-40, Universitatea "​Politehnica"​ din Bucureşti, 10-11 noiembrie 2000 
-Autori: Chiuţă Al., Radu C.M., Chiuţă I., Radu C. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Dispozitiv de protecţie la supratensiuni">​ 
-în volumul II la "​Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a X-a", paginile 566-569, SNRE 2000, Iaşi, 25-26 mai 2000 
-Autori: Ursu D., Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Măsurarea perturbaţiilor din staţia 220 kV Slatina">​ 
-în volumul I la "​Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a X-a", paginile 559-567, SNRE 2000, Iaşi, 25-26 mai 2000 
-Autori: Florea M., Gavrilescu D., Stoicescu E., Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Interarmonici în sistemul energetic">​ 
-în volumul "​Calitatea Energiei Electrice: al III-lea simpozion naţional",​ paginile 66-72, CEE '99, Târgovişte,​ 8-9 decembrie 1999 
-Autori: Ursu D., Chircu R., Chiuţă Al., Chiuţă I. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Considerente de fiabilitate,​ disponibilitate,​ mentenenţă a întreruptoarelor 20-400 kV la procurarea echipamentelor în relaţii cu furnizorii. Studiu de caz">​ 
-în volumul "​Siguranţa în Funcţionare a Sistemului Energetic: al XVI-lea simpozion naţional",​ paginile 314-321, SIG '99, Bacău, 22-23 septembrie 1999 
-Autori: Florea M., Gavrilescu D., Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Perturbaţii în circuitele secundare (PRAM). Exemple comentate">​ 
-în volumul II la "​Simpozionul Naţional de Reţele Electrice: ediţia a IX-a", paginile 638-644, SNRE '98, Piteşti, 9-10 septembrie 1998 
-Autori: Chiuţă I., Radu C., Chiuţă Al. 
-</​panel>​ 
- 
-A. 2.4. Granturi/​proiecte câştigate prin competiţie director / responsabil - minim 1 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Introducing Innovation in Micro Enterprises">​ 
-Contract: LLP-LdV/​PAR/​2009/​RO/​012/​2009 Programul Leonardo da Vinci 
-- Responsabil IT http://​www.europeansharedtreasure.eu/​detail.php?​id_project_base=2009-1-IE1-LEO04-00705 (2009-2011) 
-</​panel>​ 
- 
-<panel type="​default"​ title="​Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor">​ 
-Contract: POSDRU/​2/​1.2/​S/​6 
-- Responsabil IT https://​www.cnred.edu.ro/​cnred/#​Proiect-FSE (1 noiembrie 2008 - 31 octombrie 2011)  
-</​panel>​ 
- 
-===== A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii ===== 
- 
-  - Coordonator şi help-desk pentru utilizatorii din România ai Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) pentru recunoaşterea calificărilor profesionale ​ http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​imi_helpdesks/#​ro - Alte persoane de contact (din 2007); 
-  - Administrarea şi implementarea paginilor web ale Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - Ministerul Educaţiei Naţionale https://​www.cnred.edu.ro/​ (din 2008), respectiv https://​www.cnred.edu.ro/​cnred/​ (2008-2017) şi https://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​ (din 2014); 
-  - Implementarea şi administrarea blogurilor "Linux Mint" cu informaţii în limba engleză despre sistemul de operare GNU/Linux [[http://​web.archive.org/​web/​20131119113653/​http://​linuxmint.mirocommunity.org:​80/​|http://​linuxmint.mirocommunity.org/​]] (2011-2015),​ respectiv https://​linuxmint.tumblr.com/​ şi https://​linuxmintambassadors.tumblr.com/​ (din 2012); 
-  - Moderator în cadrul forumului educational SEI al Ministerului Educaţiei Naţionale http://​forum.portal.edu.ro/​index.php?​showuser=391711 (din 2012); 
-  - Contribuţie la administrarea bazei de date europene cu profesiile reglementate - Regulated Professions Database (RegProf) http://​ec.europa.eu/​internal_market/​qualifications/​regprof/​ (din 2012); 
-  - Contribuţie la administrarea Punctului de Contact Unic electronic (PCUe) - listele cu proceduri administrative https://​edirect.e-guvernare.ro/​SitePages/​landingpage.aspx (din 2013). 
  • activitati/cercetare_si_inovare/raportare/fisa_sintetica.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:27
  • (editare externă)