Centrul STRING tumblr

Centrul pentru Ştiinţe, Prospectivă, Creativitate și Ficţiune – blog (2014-prezent) — https://centrulstring.tumblr.com
Centrul STRING este o asociaţie fără scop patrimonial, a cercetătorilor din domeniul ştiinţelor tehnice şi umaniste, ştiinţelor prospective şi viitorologiei, creativităţii, inventicii şi inovării, a creatorilor şi publiciştilor. C.S.P.C.F. are o durată de funcţionare nelimitată şi asigură cadrul legal organizatoric necesar pentru tinerii şi adulţii interesaţi de lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor din domeniile: ştiinţelor de frontieră şi ale complexităţii, creaţiei literare şi artistice, dezvoltării şi stimulării creativităţii, imaginaţiei şi inventivităţii în sfera cercetării şi inovării. C.S.P.C.F. are drept scop afirmarea şi protejarea intereselor creatorilor din domeniile: ştiinţă, artă, science-fiction, politic-fiction, a cercetătorilor ştiinţifici şi ai fanilor, membri şi ai altor asociaţii de profil. Totodată asociaţia se ocupă cu educaţia formală sau nonformală a tinerei generaţii având ca rezultat integrarea acesteia în societate şi eliminarea tendinţelor de excluziune socială pe criterii de vârstă sau pregătire.

Back to overviewNext PageLast Page

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-07-04 failed
O Q F L Y
 
  • activitati/cultura/centrulstring_tumblr.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)