Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Nume de pagini potrivite:

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   50 Accese
===== Introducere ===== Încă din primul deceniu al secolului 20, când a început utilizarea energiei ... cursurile de zi, formă care a existat înainte de al doilea razboi mondial. Reforma învăţământului di... riei hortyste. La 5 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a cedat generalului Ioan Antonescu princip... „conducător” după modelul „führerului” german şi al „ducelui” italian. Prin Decretul nr. 3414 din 9
Fișa sintetică   29 Accese
factorilor climatici"> capitol în volum aniversar al Centrului STRING - "STRING 30 de ani 1987-2017", ... lie 2003, Bucureşti, ISSN 1224-1113 Autor: Chiuţă Al. </panel> <panel type="default" title="Energia a... rie 2001, Bucureşti, ISSN 1223-5407 Autor: Chiuţă Al. </panel> <panel type="default" title="Formarea ... ie 2001, Bucureşti, ISSN 1224-1113 Autori: Chiuţă Al., Roşu D.P. </panel> <panel type="default" title
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   23 Accese
egislatie europeana/regulamentul_ue_nr._1024_2012_al_parlamentului_european_si_al_consiliului.pdf': No such file or directory May 27 21:28:03 endless trac... egislatie europeana/regulamentul_ue_nr._1024_2012_al_parlamentului_european_si_al_consiliului.pdf': No such file or directory May 27 21:28:03 endless trac
Ce este Creativitatea?   15 Accese
ea lui în limbă din palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în dicţ... lice gândirea divergentă în orice context posibil al curriculumului (s.n.). Având în vedere valoarea a... act delirant, chiar demenţial sau mistic, impuls al Divinităţii (Platon), expresie sensibilă a I... reud), un produs patologic (C. Lombroso) sau al dicteului automat (A. Bréton), act gratuit,
DEB packages for Education   14 Accese
poate fi utilizat, în general, în domeniul maxim al spectrului de absorbție redat în nuanțe de gri pr... , StarBiochem este un vizualizator tridimensional al structurii proteinelor, ​​intuitiv, proiectat de ... odic este o aplicație bazată pe sistemul periodic al elementelor. Acesta vă permite să răsfoiți printr... rmații despre 103 elemente ale tabelului periodic al elementelor, inclusiv în masă, sarcină, imagine,
Resurse   12 Accese
a.eu/european-union/index_ro Portalul web oficial al Uniunii Europene http://europa.eu/geninfo/query/... s://ec.europa.eu/avservices/ Portalul audiovizual al Comisiei Europene (prezentare în engleză sau fran... nts-public-register.aspx?lang=RO Registrul public al documentelor Consiliului, care este operaţional î... eb/search/simple.htm?language=RO Registrul public al documentelor Parlamentului European conţine refer
Cum rezolvăm o problemă?   10 Accese
lectuală a indivizilor (individul este un element al unui grup social). Această coeziune intelectuală ... : aceasta este ilustrată prin umflarea unui balon al cărui volum sporeşte o dată cu creşterea cunoştin... unoştinţe, să înţeleagă sensul dezvoltării lumii, al societăţii. Talentul său este înăscut şi poate fi... me“. O mimă este o idee care apare ca un rezultat al mimării: este însuşită de o inteligenţă umană pri
Energia are nevoie de soluţii inteligente   8 Accese
inteligente pentru distribuţia servitorului tăcut al omului, care este electricitatea. Schimbarea este... tehnologiei informaţiei şi controlul „inteligent” al schimbărilor necesare care iau naştere din deregl... gie în zona rurală reprezintă un factor hotărâtor al dezvoltării economice şi sociale. În ţările indu... itrogen lichid) ===== 2. Managementul inteligent al energiei ===== Una dintre opţiunile pentru a rea
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   7 Accese
ea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze p... putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nos... t? ===== Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la... ații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cît și pe m
Furtuna de idei   6 Accese
ndire în comun, de gândire de către întregul corp al poporului, astfel că întreaga experienţă a masei ... 62. Inteligenţa e un mijloc de adaptare la mediu al instinctului de conservare. - Camil Petrescu 263... onsimţirea opiniei publice, este un indiciu sigur al căderii de mâine. - George Călinescu 268. Poţi ... e întotdeauna mai puternică - dar şi un principiu al tuturor laşităţilor. Trebuie să gândim în mod evi
Code::Blocks IDE   6 Accese
numarul n p se inițializează cu elementul neutru al înmulțirii (altfel produsul cifrelor ar fi mereu ... zorilor primului număr, dar fară el este egală cu al doilea număr și suma divizorilor celui de al doilea număr, dar fără el este egală cu primul număr. <... O pereche de numere se numește palindromică dacă al doilea este răsturnatul primului. <columns 100%
Ce sunt Fractalii?   6 Accese
ei fractale. Piatra Filosofică a oricărui analist al pieţii este, desigur, să precizeze comportarea pr... at o comportare tulburătoare într-un simplu model al stelelor care orbitează într-o galaxie. Câteva di... ult întârziată. Ştiinţa şi matematicile secolelor al XIX-lea şi al XX-lea pierduseră legătura cu vizualul şi intuitivul. Teoriile moderne, ca relativitate
Întreprinderi inovatoare   5 Accese
ring and control)) | | ::: | Managementul digital al performanței ((Digital performance management)) |... ) | | Calitatea ((Quality)) | Controlul statistic al procesului ((Statistical process control)) | | ::: | Controlul avansat al procesului ((Advanced process control)) | | ::: | Managementul digital al calității ((Digital quality management)) | | Echi
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   4 Accese
ediu evoluează atât în defavoarea mediului cât și al omului, sistemul solar precum și radiația cosmică... * În anul 1880 ia ființă Serviciului Meteorologic al României sub conducerea lui Ștefan Hepiteș, membru fondator al Organizației Meteorologice Internaționale. * Da... prindă contur un centru de meteorologie spațială, al cărui scop este reprezentat de studierea fenomene
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   4 Accese
Eminescu precursor identitar al Marii Uniri   3 Accese
Verificare finală   3 Accese
Educaţie   2 Accese
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   2 Accese
Discuţii libere   2 Accese
Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superior   2 Accese
Evenimente   2 Accese
Web of Science   1 Accese
Articole   1 Accese
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   1 Accese
Management și politici publice în educație   1 Accese
Asociația pentru Politici Energetice din România   1 Accese
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
Societatea Știintifică ICPE   1 Accese
Idei de afaceri   1 Accese
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
Energie Live   1 Accese
Scopus   1 Accese