Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   43 Accese
2018-04-25/2018-04-13/sites/default/files/fisiere-articole/OM-5268-2015.pdf': No such file or directory May ... 2018-04-25/2018-04-13/sites/default/files/fisiere-articole/OM-6121-2016.pdf': No such file or directory May ... 2018-04-25/2018-04-13/sites/default/files/fisiere articole/OM-3199-2012_0.pdf': No such file or directory Ma... 2018-04-25/2018-04-13/sites/default/files/fisiere articole/OM-5922-2016_1.pdf': No such file or directory Ma
Articole   11 Accese
====== Articole ====== Chiuţă Alexandru-Ionuţ - [[idei:articole:energia-are-nevoie-de-solutii-inteligente|Energia are nevo... ligente]] (2001) Chiuţă Alexandru-Ionuţ - [[idei:articole:prezentarea-activitatii-stiintifice-si-tehnice-a-... xandru-Ionuţ, Secăreanu Nicoleta Doriana - [[idei:articole:plc-channel|Theoretical Postulation of PLC Channe
Fișa sintetică   7 Accese
===== A2. Activitatea de cercetare ===== A. 2.1. Articole în reviste cotate şi în volumele proceedings inde... rente de pe site-ul ISI Thomson Reuters - minim 5 articole > Articole publicate în reviste indexate ISI > Articole publicate în volumele proceedings indexate ISI A. 2.2 Ar
Articole   6 Accese
====== Articole ====== Lista de lucrări din domeniul Inginerie Energetică, completată conform situaţiei cur... ledge.com/images/help/WOK/hs_doi.html)). Pentru articole în reviste, se precizează factorul de impact FI a... l|Urlichsweb]]. Autocitările sunt excluse. ===== Articole ISI în reviste ===== > Articole cu Accession Number WOS și/sau DOI | [[http://www.scimagojr.com/journals
Google Scholar   6 Accese
va genera o fereastră care va cuprinde o listă de articole; - Se va accesa comanda **Add articles**, iar din lista de articole vor trebui selectate (bifate) doar articolele car... ) a profilului. - După finalizarea adăugării de articole se va intra în profilul autorului unde poate fi v... nda **Merge** (Fuzionează); - Se pot adăuga articole şi ulterior prin accesarea comenzii **Add**. Tot
Code::Blocks IDE   4 Accese
d </code> </columns> ((http://www.worldit.info/articole/algoritmica-articole/probleme/calculare-cmmdc-si-cmmmc/)) === Sa se determine și sa se afişeze cmmmc-ul. =... d </code> </columns> ((http://www.worldit.info/articole/algoritmica-articole/probleme/calculare-cmmdc-si-cmmmc/)) === Să se verifice dacă sunt prime între ele și
Întreprinderi inovatoare   3 Accese
<btn type="danger" size="lg" block="true">[[idei:articole|Tehnologii informaționale și de comunicații]]</bt... <btn type="success" size="lg" block="true">[[idei:articole|Sisteme inteligente]]</btn> | | 3.3.1 <btn type="... <btn type="success" size="lg" block="true">[[idei:articole|Tehnologia informațiilor și comunicațiilor]]</btn
start   2 Accese
ice|Infografice]] - [[idei:carti|Cărți]] - [[idei:articole|Articole]]</well> </caption> </slide> <slide> [[search|{{:wiki:jpg:businessman-3075827_640.jpg?nolink&7654|
PlayGround   2 Accese
onice]] - [[:idei:video|Clipuri video]] - [[:idei:articole|Articole]] - [[:idei:infografice|Infografice]] - [[:idei:prezentari|Prezentări]] | | [[:noutati|Noutăţi]]
Cercetare şi inovare   2 Accese
g" block="true">[[activitati:cercetare_si_inovare:articole_isi|Articole]]</btn> ------ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_ro https://ro.wikipedia.or
Theoretical Postulation of PLC Channel Model   1 Accese
.uoradea.ro:80/reviste%20CSCS/documente/JEEE_2009/Articole_pdf_JEEE_EL_nr_1/JEEE_2009_Nr_1_EL_Chiuta_Theoret
Raportare activitate de cercetare   1 Accese
w.cnfis.ro/wp-content/uploads/2017/11/Anexa5-Fisa_articole_brevete-2017.xlsx)) ((https://www.edu.ro/sites/de
Web of Science   1 Accese
casuțele disponibile - Se generează o listă de articole din care trebuiesc bifate doar cele ale autorului
Scopus   1 Accese
nda **Show Documents**; - Se va genera lista de articole pentru autorul (autorii selectaţi); - Se bifeaz