Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Furtuna de idei   9 Accese
le contagioase. Cu cât te temi mai mult de ea, cu atât eşti mai expus. - Nicolas Sebastien Roch Chamfort... 0. Foarte rar suntem mulţumiţi de noi înşine; cu atât mai mângâietor e momentul când izbutim a satisfac... ţa. - Henri Frederic Amiel 91. O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr.... in 111. Hotărârea de a evita un rău este uneori atât de statornicită, până când răul este atât de înai
Ce sunt Fractalii?   7 Accese
ii şi haosul dau rezultatele, rareori se dovedesc atât de folositori pentru prezicere, pe cât sunt pentr... ate cantitatea de variaţie din preţul bumbacului, atât lunară cât şi anuală. Totuşi, ele nici măcar nu p... anii 1980, grafica pe calculator a progresat într-atât încât forme ca "Linia de coastă Koch" şi "Covorul... scoperite cu mult înainte de Mandelbrot, dar erau atât de complexe încât necesitau calculatoare puternic
Ce este Creativitatea?   4 Accese
mic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. ===== Sensuri şi definiţ... mic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. Termenul şi noţiunea gene... te posibil". Dar creativitatea nu înseamnă numai atât. Larga putere de iradiere a conceptului este surp... ==== Etimologic, termenul informaţie înglobează atât formă cât şi inform, dar mai este înrudit cu pref
Carieră în industria energetică 2018   2 Accese
t/photos/?tab=albums)) au avut un impact pozitiv, atât pentru tinerii absolvenți și studenți, cât și pen... Primele patru ediții au avut un impact pozitiv, atât pentru tinerii absolvenți și studenți, cât și pen
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   2 Accese
ilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, ac... nțele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cît și pe mai multe alte siteuri
DEB packages for Education   1 Accese
U/Linux, într-o varietate de limbi! Este perfect, atât în sala de clasă cât și acasă ca o modalitate de
Electrica   1 Accese
iciilor energetice. Poziţia de top este susţinută atât de rezultatele economice, cât şi de o experienţă
Ce carieră să îmi aleg?   1 Accese
e. Cu cât ai mai multe informații la îndemână, cu atât este mai ușor să ajungi la o decizie. Faptul că n
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
acă pe planeta Pământ sistemul om-mediu evoluează atât în defavoarea mediului cât și al omului, sistemul
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   1 Accese
Bucureşti şi Iaşi) avea un caracter enciclopedic, atât electrotehnic cât şi mecanic. Specializarea se fă
Energia are nevoie de soluţii inteligente   1 Accese
cunosc o popularitate crescândă în multe domenii, atât din motive economice, cât şi ecologice. Aceste d
Web of Science   1 Accese
ni a browser-ului opţiunea de printare ce permite atât printarea documentului cât şi salvarea lui în for
Scopus   1 Accese
tă; - Se accesează comanda **Print** ce permite atât printarea documentului cât şi salvarea lui în PDF
Google Scholar   1 Accese
lui se va selecta opţiunea de printare ce permite atât printarea documentului cât şi salvarea lui în for