Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Fișa sintetică   3 Accese
IMALE Îndeplinirea standardelor minime naţionale conform OMECTS nr. 6560/20.12.2012 Standarde indeplinite, conform Comisiei CNATDCU Nr. 10, Inginerie Energetică ==... volumele proceedings indexate ISI Thomson Reuters conform situatiei curente de pe site-ul ISI Thomson Reute
Verificare finală   2 Accese
rmațională]] denumită și era digitală este o idee conform căreia epoca în care trăim va fi caracterizată de... cul inginerului în societatea viitorului? ===== Conform opiniei exprimate de Durban University of Technol
Ce este Creativitatea?   2 Accese
ulatorii, ce operează asupra acestor reprezentări conform unui sistem de reguli formale (riguros precizate)... între ei decât prin mesaje formate din simboluri conform unui alfabet determinat, A. Sosirea unui mesaj M
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
ţie înregistrate sau brevete de invenţie acordate conform prevederilor art. 5 al legii nr. 64/1991. - Cun
Resurse   1 Accese
https://europa.eu (în cele 24 de limbi oficiale, conform legislației UE: bulgara, ceha, croata, daneza, ol
DEB packages for Education   1 Accese
și macromolecule biologice, cum ar fi proteinele. Conform autorului inițial, s-au făcut aproape un sfert di
Energia are nevoie de soluţii inteligente   1 Accese
nergetice va cere cu siguranţa investiţii majore. Conform planului de dezvoltare energetică a României, se
Raportare activitate de cercetare   1 Accese
tată - îndeplinirea standardelor minime naționale conform [[http://www.tuiasi.ro/uploads/files/OM_6560_din_
Articole   1 Accese
ări din domeniul Inginerie Energetică, completată conform situaţiei curente de pe site-ul [[https://clariva
Web of Science   1 Accese
i obținut prin intermediul platformei ANELISPLUS, conform regulilor de acces al acesteia. Acest lucru se p
Scopus   1 Accese
i obținut prin intermediul platformei ANELISPLUS, conform regulilor de acces al acesteia (v. detaliile men