Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Nume de pagini potrivite:

Creativitate inginerească   2 Accese
aţie în domeniul tehnic (2014-prezent) --- http://creativitateinginereasca.tumblr.com {{rss>http://feeds.feedburner.com/CreativitateInginereasca 100 description date 1d}} [<>] ~~DISCUSSION~~
Verificare finală   2 Accese
unctuale. {{gview 100%,370px noreference>teorie:creativitateinginereasca_programa.pdf}} Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca [<>] ~~DISCUSSION~~
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   2 Accese
18-04-01/creativitate.ga/htdocs/data/media/teorie/creativitateinginereasca_programa.pdf': No such file or directory May 27 2... 18-03-23/creativitate.ga/htdocs/data/media/teorie/creativitateinginereasca_programa.pdf': No such file or directory May 27 2
Energie   1 Accese
cess" size="lg" block="true">[[activitati:energie:creativitateinginereasca|Creativitate inginerească]]</btn> https://ec.eur
Publicarea pe blog   1 Accese
rea pe blog ====== Publicarea pe tumblr [[http://creativitateinginereasca.tumblr.com/|Creativitate Inginerească]]. | [[art
Concursul "Creativitate inginerească"   1 Accese
_inventii_2009.pdf}} Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca [<>] ~~DISCUSSION~~
Plan de afaceri   1 Accese
lan_de_afaceri.pdf}} Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca [<>] ~~DISCUSSION~~
Domeniul inventicii și procesul inovării   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conceptulu
Franciza   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conţinutul
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea mecanismul
Fișa sintetică   1 Accese
efault" title="Creativitate inginerească"> http://creativitateinginereasca.tumblr.com/ (2013-prezent) - Centrul pentru Dezvo
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Înţelegerea cadrului le
Proprietatea intelectuală   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Însuşirea noţiunilor d
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea principale
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   1 Accese
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese