Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   4 Accese
reativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea drepturilor conferite de un brevet de invenţie; t... abileşte când se ofertează o creaţie tehnică. - Cunoaşterea conţinutului unui contract de valorificare a obie... orm prevederilor art. 5 al legii nr. 64/1991. - Cunoaşterea conţinutului unui contract de cesiune a drepturil... cesionatul înaintea încheierii unui contract. - Cunoaşterea conţinutului unui contract de licenţiere a dreptu
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   3 Accese
eativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea principalelor prevederi ale reglementărilor legal... depozit al unei cereri de brevet de invenţie. - Cunoaşterea prevederilor Tratatului de Cooperare în domeniul ... le îndeplinească cererea de brevet european. - Cunoaşterea procedurilor până la acordarea documentului de pr
Proprietatea intelectuală   3 Accese
neloiale, nume comercial, model de utilitate. - Cunoaşterea istoricului reglementărilor legale de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea reglementărilor legale naţionale în vigoare de pr... ie a drepturilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea modului de redactare a unei descrieri de invenţie
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   3 Accese
şi a conceptelor de creativitate şi inovare. - Cunoaşterea modului în care se pot valorifica drepturile de p... ltă propriul produs sau se cumpără o licenţă? - Cunoaşterea resurselor complementare pentru procesul inovării. - Cunoaşterea rezultatelor evaluarii procesului de inovare în R
Valorificarea creativității și inovării   2 Accese
eativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea formelor instituţionale europene şi politici de s... ă de produse noi şi să le promoveze pe piaţă. - Cunoaşterea principalelor dificultăţi pe care firmele şi unit
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   2 Accese
reativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea duratei protecţiei dreptului de autor. - Valori... ra ştiinţifică, programele pentru calculator. - Cunoaşterea continutului unui contract de valorificare a drep
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   2 Accese
reativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea principiilor manageriale de organizare a inovării... ilor implementării unei strategii de inovare. - Cunoaşterea modului de asumare a riscului în realizarea unei
Gândirea creatoare și stimularea creativității   2 Accese
eativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea mecanismului schimbării modelelor mentale rutinie... nou produs sau a unui nou proces tehnologic. - Cunoaşterea ciclului de viaţă al cunoştinţelor. [<>] ~~DISC
Franciza   2 Accese
eativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conţinutului unui contract de franchising. - În... izer de a încheia un contract de franchising. - Cunoaşterea factorilor care trebuie luaţi în considerare înai
Domeniul inventicii și procesul inovării   2 Accese
eativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conceptului de Brevet de importaţiune. - Înţele... evetelor de invenţie cu “examinarea amânată”. - Cunoaşterea priorităţilor româneşti în domeniul teoriei inovă
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
reciere a unei campanii promoţionale reuşite. - Cunoaşterea modului de pregătire pentru negocierea unui contr
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
modului de redactare a unui PLAN de AFACERI. - Cunoaşterea măsurilor prevăzute de legea română în vederea as
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
erinţele monitorizării procesului de inovare. - Cunoaşterea cadrului legislativ actual al procesului de inova
Ce sunt Fractalii?   1 Accese
fiecare decizie are caracterul unei amplificaţii. Cunoaşterea creşte din lupta pentru a afla elementele esenţia
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   1 Accese