Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

DEB packages for Education   10 Accese
scopuri educaționale și care include un mediu de dezvoltare integrat. Alice foloseste un mediu vizual de tip ... locks]] | | CodeBlocks este un mediu integrat de dezvoltare pentru limbajele C, C++ și Fortran, construit pen... ual Studio este cel mai popular mediu integrat de dezvoltare de la Microsoft. Visual Code Studio este un edito... ram cu sursă deschisă, gratuit, mediu integrat de dezvoltare ce rulează pe mai multe platforme cod scris în li
Întreprinderi inovatoare   2 Accese
| | Energie și management de mediu | Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată | ==== 2. Rezult... -proiect-hg.pdf|Strategia Națională de Cercetare. Dezvoltare, Inovare 2014–2020]] (2014) - [[http://www.mini
Concursuri   2 Accese
litate și acțiune]] | | [[activitati:productie_si_dezvoltare_industriala|Producţie şi dezvoltare industrială]] | [[resurse:securitate și stabilitate|Securitate și stabi
Spin-off   2 Accese
ercetare de drept public (instituție de Cercetare-Dezvoltare sau de învățământ superior) ===== Referințe ====... predur/|PREDUR - Surse Regenerabile de Energie și Dezvoltare Durabilă]] - [[http://cceei.energ.pub.ro/predur/p
Energia are nevoie de soluţii inteligente   2 Accese
a pieţei pentru o mulţime de motive. În ţările în dezvoltare şi industrializate a devenit clar că politicile d... siguranţa investiţii majore. Conform planului de dezvoltare energetică a României, se prevede ca unele dintre
Revoluția industrială 4.0   1 Accese
> <panel type="default" title="Tehnologii pentru dezvoltare durabilă"> [[http://www.icpe.ro/ro/ssicpe/|Societ
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   1 Accese
creativ – resursa pentru integrare europeană şi o dezvoltare durabilă în România. - Creaţii intelectuale - r
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
nei inovări. - Înţelegerea căilor potenţiale de dezvoltare a capacităţii unei companii inovatoare de a inova
Ce sunt Fractalii?   1 Accese
ca computerizată interactivă, curent aflat într-o dezvoltare intensă, ne îmbogăţeşte modul de percepţie la un
Carieră în industria energetică 2018   1 Accese
cunoscute în domeniul energetic Workshop-uri dezvoltare profesională: vor fi organizate 4 workshop-uri în
Producţie şi dezvoltare industrială   1 Accese
====== Producţie şi dezvoltare industrială ====== https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_ro https:/