Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   9 Accese
====== Transmiterea drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea conţinutului legilor nr. 64/1991... 1998. Predare tema de casă #5. | [[transmiterea_drepturilor_de_autor_si_a_drepturilor_conexe]] <- | Curs #10 | -> [[franciza]] | {{gview 100%,160px noreference>teori... nginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea drepturilor conferite de un brevet de invenţie; transmiterea
start   8 Accese
"true">[[teorie:protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala|Protecția dreptului de autor și a drepturilor de proprietate industrială]]</callout> </note> <... t type="danger" icon="true">[[teorie:transmiterea_drepturilor_de_autor_si_a_drepturilor_conexe|Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe]]</callout> <callo
Valorificarea unei creații tehnice   5 Accese
telectuale]] <- | Curs #8 | -> [[transmiterea_drepturilor_de_autor_si_a_drepturilor_conexe]] | {{gview 100%,200px noreference>teorie:creativitateingineresca_curs_08.pd... pentru negocierea unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială. - Identificarea par... tenerilor potenţiali de contract de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală. - Evaluarea unui p
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   3 Accese
====== Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe ====== Prezentarea conținutului dreptului de autor (Legea nr. 8/1996). Tema... ii_tehnice]] <- | Curs #9 | -> [[transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala]] | {{gview 100%,230p
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   3 Accese
====== Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea principalel... aţionale// de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială. Tema de casă 2: [[ap... r legale internaţionale în vigoare de protecţie a drepturilor de autor. - Însuşirea modului în care se consti
Proprietatea intelectuală   3 Accese
urs #2 | -> [[protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala]] | {{gview 100%,230p... istoricului reglementărilor legale de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea regl... ărilor legale naţionale în vigoare de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea modu
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
Valorificarea în regie proprie de către creator a drepturilor care decurg dintr-un document de protecţie a unei
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
e casă #2. | [[protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala]] <- | Curs #4 | -
Franciza   1 Accese
egătirea unui plan de afaceri]] | [[transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala]] <- | Curs #11 |