Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Resurse   71 Accese
rder -exclude:[start sidebar] -r -nbCol=2> ===== Europa pe Internet ===== ==== Informații despre Uniunea Europeană pe Internet ==== https://europa.eu/european-union/index_ro Portalul web oficial al Uniunii Europene http://europa.eu/geninfo/query/index.do?swlang=ro Pentru a găsi... Caută în peste 100.000.000 de pagini ale https://europa.eu (în cele 24 de limbi oficiale, conform legisla
Concursuri   4 Accese
peană? În cadrul proiectului european [[http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_ro|... oiembrie 2017, ora 19 (ora României) - https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/201710-study-e... e ((Informații și domenii de interes - https://ec.europa.eu/info/index_ro)) ^ Resurse ((Prioritățile Comisiei Europene - https://ec.europa.eu/commission/index_ro)) ^ | [[activitati:cerceta
start   2 Accese
ă]] - [[changes|Actualizări]] - [[https://ecas.ec.europa.eu/cas/?language=ro|EU Login]] - [[https://ec.europa.eu/eusurvey/?language=ro|EU Survey]] | | facebook
Fișa sintetică   2 Accese
cunoaşterea calificărilor profesionale http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/#ro - Al... egulated Professions Database (RegProf) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ (din 2
Energia are nevoie de soluţii inteligente   2 Accese
dintre cele mai vechi producătoare de petrol din Europa, România posedă încă rezerve substanţiale de petr... rezintă cea mai mare centrală hidroenergetică din Europa (2 x 1050 MW). Instalarea unor noi centrale hidro
Photo competition   2 Accese
=== Study in Europe photo competition http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/photo-competition_ro https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/201710-study-e
Infografice   2 Accese
primary" title="European Commission">[[https://ec.europa.eu/energy/en/publications-overview/infographics|E... e="European Environment Agency">[[https://www.eea.europa.eu/media/infographics/infographics|Environment In
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   2 Accese
Normandiei, deschizând cel de-al doilea front în Europa (“Ziua cea mai lungă”). La 20 iunie 1944 se creea... lăm că această şcoală tehnică evreiască, unică în Europa stăpânită de nazişti, a fost inaugurată în ziua d
joinup   2 Accese
teroperability solutions. <cite>https://joinup.ec.europa.eu/</cite> </blockquote> ===== Collections ====== https://joinup.ec.europa.eu/collections Collections are the main collabor
Educaţie   1 Accese
ropean Information Management]]</btn> https://ec.europa.eu/info/education_ro https://ro.wikipedia.org/wi
Cultură   1 Accese
a:imipqnet|IMI PQ NET Romania]]</btn> https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu_ro https://ro.wikipe
IT&C   1 Accese
Linux Mint Ambassadors tumblr]]</btn> https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro https://ro.wikipedia.
Producţie şi dezvoltare industrială   1 Accese
cţie şi dezvoltare industrială ====== https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_ro https://ro.wiki
Sport   1 Accese
====== Sport ====== https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu_ro https://ro.wikipedia.org/wiki/Porta
Turism   1 Accese
Concursul "Idei ştiinţifice inovative"   1 Accese
Cercetare şi inovare   1 Accese
Agricultură   1 Accese
Energie   1 Accese
Games   1 Accese
AppImage   1 Accese
Adaptabilitate   1 Accese
Antreprenoriat   1 Accese
Autenticitate   1 Accese
Creativitate și inovare   1 Accese
Cultură și tradiție   1 Accese
Excelență și performanță   1 Accese
Mobilitate și acțiune   1 Accese
Resurse naturale   1 Accese
Securitate și stabilitate   1 Accese
Sustenabilitate   1 Accese
Competențe   1 Accese
Întreprinderi inovatoare   1 Accese
European Professional Card   1 Accese