Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

DEB packages for Education   57 Accese
oti, muta, mări, micșora și edita. Geomview poate fi folosit ca vizualizator independent pentru obiect... și să efectuați calcule simple (și numai), cum ar fi adunări, calcularea valorilor funcțiilor trigonom... au derivate. Aplicația a fost proiectată pentru a fi ușor de utilizat de către studenți, astfel încât ... algebra relațională. Acesta oferă GUI care poate fi utilizat pentru executarea de interogări relațion
Furtuna de idei   38 Accese
fiecărui om este creaţia. - Mircea Eliade 7. A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine însuţi. - Mircea Eliade 8. Iniţiere... Sebastien Roch Chamfort 37. Poate că trebuie să fi simţit dragostea, pentru a cunoaşte bine prieteni... e mai rob decât acela care se crede liber, fără a fi cu adevărat liber. - Johann Wolfgang Goethe 49.
Ce este Creativitatea?   19 Accese
igare, libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi". Acest din urmă "a fi tu însuţi" îl vizează formarea creativă şi învăţământul românesc. (... e evident incorente: 1. Starea sau calitatea de a fi creativ; 2. Abilitate sau proces creativ. În con... nalistă ===== În ce sens creativitatea poate fi considerată o “facultate particulară a spiritului
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   18 Accese
e care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi: * Personalizarea anumitor setări precum: limba... dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte e... tă informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identi... cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele
Cum rezolvăm o problemă?   16 Accese
ea informaţiei care va lua naştere din aceasta va fi organizată pe bazele creaţiei, a prelucrării şi a... de informaţii noi, se consideră că un OM nu poate fi la curent cu toate cercetările, nici măcar într-o... al societăţii. Talentul său este înăscut şi poate fi dezvoltat, iar spiritul creativ se poate dobândi.... , nimic din ceea ce există astăzi pe Pământ nu ar fi existat. Inteligenţa şi creativitatea umană sunt
Energia are nevoie de soluţii inteligente   15 Accese
ale furnizorilor din sistemele lor. Eşecul poate fi foarte costisitor nu numai în termeni financiari,... mit cererea şi economia. Un profit mai mare poate fi obţinut de asemenea dacă o generaţie folosește resursele naturale sau indigene cum ar fi soarele, apa, vântul, biomasa. Þările care trebui... ce şi sociale. În ţările industrializate, cum ar fi România, conceptul de furnizor descentralizat de
Ce sunt Fractalii?   13 Accese
izgraţioase sau chiar dezgustătoare. Ce şocaţi ar fi acum să afle că sunt mai cunoscuţi tocmai prin ac... regulate"), astfel încât inversele forme au putut fi unificate sub un singur nume. Pentru a fi clasificată oficial ca fractal, o formă trebuie să aibă dim... e coastă Koch" şi "Covorul lui Sierpinski" puteau fi reprezentate cu detalii explicite. "Geometria fra
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   11 Accese
oria localităţii) şi soţia este profesoară, ea va fi trecută din oficiu în concediu. În noaptea de 9/... u de trebuinţă obştească şi mai ales cei care vor fi luat parte la muncile câmpului. Prin Decretul-leg... ului de Miniştri nr. 911 din 7 august 1941 spre a fi întrebuinţat pentru nevoile studenţilor, a fost d... pre folosinţă Politehnicii din Bucureşti pentru a fi folosit exclusiv drept cămin al studenţilor – ing
Zero Install   10 Accese
tall/irssi.xml | | | [[google>]] | | http://iki.fi/tuomov/dl/Ion3.xml | | | [[google>]] | | http:/... ml | | | [[google>]] | | http://www.cs.helsinki.fi/u/ihonkone/blfs/alsa.xml | | | [[google>]] | | http://www.cs.helsinki.fi/u/ihonkone/blfs/libao.xml | | | [[google>]] | | http://www.cs.helsinki.fi/u/ihonkone/blfs/libogg.xml | | | [[google>]] |
Ce carieră să îmi aleg?   8 Accese
erci să identifici slujbele și carierele care vor fi potrivite pentru tine, trebuie să te cunoști pe t... pe care o caut în carieră? În ce feluri pot fi ambiționat și recompensat? În ce mediu de lu... angajat? Cum îmi va influența felul meu de a fi alegerea unei cariere? Cum o să mă înțeleg c... și de temperamentul pe care îl ai, acesta putând fi un criteriu important în găsirea slujbei potrivit
Verificare finală   6 Accese
este o idee conform căreia epoca în care trăim va fi caracterizată de capacitatea oamenilor de a trans... ntru toți membrii societății, cunoștințe care pot fi utilizate în vederea îmbunătățirii condiției uman... “rezervată” doar cătorva minți geniale. Ea poate fi dezvoltată prin educație ținând cont de faptul că... troducerea creativității în curricula scolară pot fi găsite pe internet (exemplu: [[http://education.u
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   5 Accese
nityfree.net/terms/)). Termenii și condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratoru... e cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. D... a, dvs. acceptați că Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere. ===== Reguli gener... esajele/informațiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte site-uri/discuți
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   4 Accese
nterne. ((https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%... ea TIC. ((https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%... de recunoaștere a perioadelor de studii, care va fi aplicată de către universități prin intermediul C... sități. ((https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%
Google Scholar   3 Accese
cole se va intra în profilul autorului unde poate fi vizualizat indicele Hirsch. Profilul autorului poate fi editat în orice moment; - Dacă sunt situaţi... nu vor influenţa indicele Hirsch. - Profilul va fi făcut public prin accesarea comenzii **Make it pu
Idei de afaceri   2 Accese
Întreprinderi inovatoare   2 Accese
Scopus   2 Accese
SemPlag   2 Accese
Web of Science   2 Accese
Articole   2 Accese
Carieră în industria energetică 2018   2 Accese
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   2 Accese
Energy Challenge 2018   2 Accese
Blog de tehnologie   1 Accese
DistroWatch.com   1 Accese
Optimism   1 Accese
Resurse   1 Accese
Amazon TechO(n) Challenge   1 Accese
Automobilul electric   1 Accese
Open Content   1 Accese
Code::Blocks IDE   1 Accese
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
Pagini web   1 Accese