Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   67 Accese
s-a transferat la Universitatea din Bucureşti, a fost mutat la Institutul Electrotehnic din Bucureşti, care a funcţionat aici până când a fost desfiinţat şi înglobat în Politehnica din Bucureş... aceeaşi dată, Institutul Electrotehnic din Iaşi a fost transformat în Politehnică. În 1920, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti a fost transformată în Şcoala Politehnică din Bucureşti,
DEB packages for Education   11 Accese
ncțiilor trigonometrice sau derivate. Aplicația a fost proiectată pentru a fi ușor de utilizat de către ... n sistem de aplicații implementate în C++, care a fost în mod specific proiectat cu acest scop. Acesta o... genică și a altor date de stare. Deși Cytoscape a fost proiectat inițial pentru cercetare biologică, acu... studenți. Interfața cu utilizatorul StarBiochem a fost concepută pentru a reprezenta vizual informații s
Energia are nevoie de soluţii inteligente   9 Accese
ngarda acestor activităţi; într-adevăr, aceasta a fost activitatea comună întreprinsă în companie de la ... e nevoile mediului înconjurător. În trecut nu a fost o sarcină uşoară să furnizezi cu precizie cantita... România ===== Noile „reguli ale jocului” care au fost introduse pretutindeni în activitatea de furnizar... ol recuperabil. Principala regiune de producţie a fost pentru mult timp zona Ploieşti din Bazinul Carpaţ
Ce sunt Fractalii?   8 Accese
eria Julia". Ca şi alţi fractali, aceste serii au fost descoperite cu mult înainte de Mandelbrot, dar er... e primii şi cei mai faimoşi fractali matematici a fost inventat de un astronom. La începutul anilor 1960... bstracte. Brusca revenire a matematicii ca artă a fost mult întârziată. Ştiinţa şi matematicile secolelo... scînde de "fractalieri". Când era copil, Michel a fost fascinat în mod deosebit de anumite ferigi. Nu a
Cum rezolvăm o problemă?   6 Accese
a compartimentării cunoştinţelor. Această idee a fost ironizată de Bernard Shaw, care spunea că "un spe... idei care sunt autosuficiente > Aceste idei au fost denumite de Hofstadter „idei virus“, iar Dawkins ... creativ, la mutaţia exprimată prin acel „Aha!“, a fost analizat prin metodele teoriei catastrofelor. ==... tatea un fel de revoltă faţă de mimele cu care am fost obişnuiţi prin educaţie, revoltă ce apare în urma
Ce este Creativitatea?   5 Accese
a cât şi scopul. Termenul şi noţiunea generică au fost introduse pentru prima dată, în anul 1937, de psi... a se face apel la teoria informaţiei. În plus, a fost evideţiată existenţa unor subgrupuri sau indivizi... niment depinde de felul în care acest eveniment a fost pus în relaţie cu ţesătura de referinţe a sistemu... de profunzime. Alteori, ca în formularea “Petre a fost sfătuit de Pavel să se înscrie la Politehnică”, s
Furtuna de idei   5 Accese
pă moartea celui care l-a cântat, decât după ce a fost sporit şi a absorbit în el nenumărate ecouri, nen... trebuie să respectăm trecutul, ştiind că odată a fost tot ce era omeneşte cu putinţă. - George Santayan... are ne vom recunoaşte mai târziu şi în ceea ce am fost vom recunoaşte cine suntem. - Andre Gide 191. N... r Duţă 311. Drama nu e că eşti bătrân, ci că ai fost odată tânăr. - A.D. Xenopol 312. Biruinţa ta în
Verificare finală   4 Accese
ezvoltarea explozivă a tehnologiilor disruptive a fost extinsă la toate domeniile societății având ca re... a majoritate a țărilor. În plus, profesorii nu au fost instruiți suficient pentru a li se dezvolta abili... ală-comportamentală-economică. Această opinie a fost întărită de Venkatesh Narayanamurti de la Harvard... ării sistemelor și produselor din lumea reală. A fost dezvoltată de [[wp>MIT|Massachusetts Institute of
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   3 Accese
anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Compa... ian.co.uk/info/cookies ( Textul acestei pagini a fost preluat și adaptat din pagina web http://www.topt
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   1 Accese
ormațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu își asumă nici o resp
Links   1 Accese
r extension. / > Scopul principal pentru care au fost alcătuite paginile cu legături este de a oferi in
www.SistemAntiplagiat.ro   1 Accese
a şi combaterea plagiatului în mediul academic. A fost conceput pentru a sprijini instituţiile academice
Ce carieră să îmi aleg?   1 Accese
robabil să îți atingi obiectivele dacă acestea au fost scrise. > Obținerea informației corecte : timpul
Pagini web în domeniul energiei   1 Accese
in România. Paginile web în domeniul energiei au fost create pentru a prezenta publicului larg cursuril