View page as slide show

Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului

Ș.l.dr.ing. Alexandru-Ionuț Chiuță, UPB - Facultatea de Energetică, DPUE

Ing. Daniel Boțoagă, SC Prime Teh – tehnologii alternative și neconvenționale

Prof.dr.ing. Ion N. Chiuță, AOSR - Președinte secția Științe tehnice

Prin termenul de mediu se înțelege totalitatea condițiilor pe care un loc, o zonă, o planetă le poate oferi unor ființe sau unor creații tehnologice la un moment dat:

 • relieful și vegetația,
 • valoarea gravitației,
 • temperatura și umiditatea,
 • presiunea și compoziția atmosferei, etc.

La toate acestea se adaugă și factorul uman, relația sa cu ceilalți factori, relațiile interumane.

În stare naturală elementele componente ale mediului se găsesc într-o stare de echilibru relativ. Odată cu apariția omului și a necesităților lui, multe dintre echilibrele existente au început să aibă de suferit. Creșterea numărului de oameni a creat primele dezechilibre majore. Nevoia de tot mai multă hrană, îmbrăcăminte și unelte a făcut ca spații tot mai mari să sufere modificări.

 • Agricultura, una dintre cele mai importante descoperiri ale umanității, avea să schimbe radical mediul de pe planetă.
 • A doua mare lovitură pe care oamenii o dau mediului înconjurător o reprezintă intrarea în epoca industrială. Produsele secundare care apar din activitatea umană determină schimbări de climă. Gazele cu efect de seră precum și creșterea umidității atmosferice și poluarea fac ca mediul să înceapă să reacționeze imprevizibil.

În următoarele grafice se poate observa cum au crescut în ultimii ani principalii parametrii planetari:

 • CO2
 • Temperatura globală
 • Variația nivelului mării
 • Radiația cosmică
 • Intensitatea ciclurilor solare

CO2 (ppm) în perioada 2005-2018

temperatura globală în perioada 1880-2018

variația nivelului mării (mm) în perioada 1993-2018

rata de creștere a radiației cosmice (cu 20%) în perioada 1995-2018 și predicția pentru 2020

intensitatea ciclurilor solare în perioada 1980-2018

Dacă pe planeta Pământ sistemul om-mediu evoluează atât în defavoarea mediului cât și al omului, sistemul solar precum și radiația cosmică vin și ele cu contribuții majore la dezechilibrarea mediului.

În prezent, soarele se află foarte aproape de minimul ciclului solar cu numărul 24. Măsurătorile au început în anul 1755, iar ciclul curent în 2008, la 8 ianuarie.

De ani buni se susține că planeta Pământ se află într-un proces de încălzire globală, în care omul și activitatea sa ar constitui principala sursă de dezechilibru.

Oamenii de pe întreaga planetă suferă an de an din cauza unor fenomene cu caracter extrem, fenomene atribuite procesului de încălzire globală.

România, țară situată în mijlocul continentului european, resimte din ce în ce mai acut efectele devastatoare ale fenomenelor extreme, anul 2018 fiind după opinia noastră un început în acest sens.

 • La 1840, la Școala Vasiliană din Iași, se predau primele cursuri de meteorologie.
 • În anul 1880 ia ființă Serviciului Meteorologic al României sub conducerea lui Ștefan Hepiteș, membru fondator al Organizației Meteorologice Internaționale.
 • Datele și experiența acumulată în anii care au trecut au început să contureze intimitatea fenomenelor atmosferice, astăzi putând cu destulă acuratețe - folosind metode matematice evoluate - să se poata realiza prognoze pe diferite perioade de timp, emiterea de alerte de vreme rea.

În anul 2016 a apărut necesitatea înființării unor noi discipline, prin intermediul cărora să poată fi studiate în detaliu și găsite soluții la fenomenele violente cu care ne confruntăm.

Ideea este mai veche la nivelul continentului nostru, câteva țări dispunând în acest moment de servicii de monitorizare permanentă a acestor fenomene. Aici putem nominaliza printre altele Franța, Norvegia, Anglia și de curând România.

În România, în orașul Răcari din județul Dâmbovița începe să prindă contur un centru de meteorologie spațială, al cărui scop este reprezentat de studierea fenomenelor din proximitatea atmosferei terestre precum și modul prin care acestea influențează clima, viața oamenilor și tehnologiile existente.

Centrul Meteorologic Spațial Răcari reprezintă o premieră în România, țintele și aspirațiile ridicandu-se la nivel de top internațional.

Meteorologia spaţiala descrie condiţiile din spaţiul cosmic apropiat şi modul prin care acestea afectează Pământul şi sistemele sale tehnologice:

 • climă,
 • sateliţi,
 • comunicaţii,
 • distribuţia energiei electrice,
 • viața și sănătatea comunităților umane,
 • infrastructurile critice, etc.

Centrul Meteorologic Spaţial Răcari este singura structură naţională care urmăreşte şi prelucrează continuu informaţiile de provenienţă cosmică, putând pune la dispoziţia factorilor de decizie analize şi prognoze cu caracter specific. Tot în cadrul C.M.S. Răcari se fac zilnic analize asupra modului prin care fenomenele cosmice induc interferenţe fenomenelor natural terestre, eliberându-se zilnic buletine informaţionale şi alerte specifice.

Urmărim clima la nivel local şi global, evoluţia soarelui, radiaţiile cosmice şi interacţiunea lor cu biosul local, elaborăm avertizări şi alerte, găsim soluţii.

Prin departamentul de energetică a mediului, unic in România, C.M.S. Răcari:

 • elaborează studii de corelare a schimbărilor climatice cu realitatea existentă,
 • poate elabora norme de aplicare şi propuneri de schimbări legislative,
 • avertizează atunci când infrastructurile critice sunt periclitate de schimbările climatice (posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică, posibilitatea de apariţie de incendii la instalaţiile de distribuţie gaze, fenomene cu caracter extrem, etc.),
 • are capacitatea de a stabilii timpii critici de intervenţie în caz de calamităti naturale,
 • poate elabora hărti si studii de risc la schimbările climatice,
 • asigură consultanţă de specialitate.
 • Studierea aprofundată a fenomenului de încălzire globală
 • Analiza dinamicii schimbărilor climatice
 • Prevenirea sau atenuarea efectelor fenomenelor extreme
 • Analize de teraformare
 • Studiul fenomenelor cosmice în impact direct cu modificările climatice
 • Construirea și lansarea de sateliți în susținerea cercetarilor efectuate
 • Creerea unei baze de date la nivel național/zonal privind evoluția și efectele schimbărilor climatice
 • Studierea aprofundată a suprafeței Mării Negre
 • Elaborarea de strategii și tehnologii de adaptare la schimbările climatice
 • Protecția teritoriului României prin activități specifice și alertare față de agresiuni din spațiul cosmic și fenomene cu caracter extrem
 1. Inginerie spațială
 2. Energie-mediu
 3. Auxiliare
 4. Biologie aplicată
 5. Observator astronomic
 6. Tehnologii neconvenționale

Structura departamentală, cu un centru de bază - Răcari și 5 până la 10 centre teritoriale.

Realizarea CMS Răcari reprezintă pentru România un factor de progres și siguranță, o speranță pentru viitor.

Pagini web în domeniul energiei, un proiect pilot pentru educație deschisă realizat sub egida Centrului pentru Dezvoltarea Creativității din cadrul Secţiei VI – Ştiinţe Tehnice - Academia Oamenilor de Știință din România.

Pagini web realizate de ş.l.dr.ing. Alexandru-Ionuţ Chiuţă în anul universitar 2017/2018 pentru studenţii Facultății de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

 • Wiki: DokuWiki
 • Analytics: Google Analytics UA
 • JavaScript Framework: jQuery
 • Font Script: Font Awesome
 • Web Framework: Twitter Bootstrap
 • Miscellaneous: HTTP/2
 • Web Server: Nginx
 • Programming Language: PHP
 • CDN: CloudFlare

Ingineria mediului reprezintă o preocupare permanentă a inginerilor şi oamenilor de ştiinţă din întreaga lume, propunând acele tehnologii care să aibă un impact asupra mediului cât mai mic.

Ingineria mediului nu se referă doar la protecția mediului înconjurător împotriva factorilor de poluare antropici, dar şi la protecția sănătății oamenilor sau la diminuarea vulnerabilităţii terestre la agresiunea factorilor extraatmosferici.

Lucrarea de faţă prezintă munca de cercetare a unor oameni de ştiinţă români în a identifica şi de a găsi soluţii la unul dintre cele mai mari pericole care pândeşte planeta noastră şi anume – agresiunea factorilor de natură cosmică sau extraatmosferică.

Environmental engineering is a permanent concern for engineers and scientists around the world, proposing those technologies that have less impact on the environment.

Environmental engineering is not only about protecting the environment against anthropogenic pollution factors, but also protecting people's health or diminishing the terrestrial vulnerability to the aggression of extra-atmospheric factors.

The present paper presents the research work of Romanian scientists to identify and find solutions to one of the greatest dangers of our planet, namely the aggression of cosmic or extra-atmospheric factors.

Întrebări?

Cuvinte cheie: ingineria mediului, factori extraatmosferici, pagini web, energie, mediu

Keywords: environmental engineering, extra-atmospheric factors, web pages, energy, environment

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-07-04 failed
T L᠎ X K N
 
 • idei/prezentari/contributii_romanesti_la_dezvoltarea_ingineriei_mediului.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
 • (editare externă)