Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

idei:prezentari:creativitate_inginereasca_in_domeniul_energie_mediu [2018/08/05 02:13] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +~~NOTOC~~
  
 +====== Creativitate inginerească în domeniul energie–mediu ======
 +
 +Ș.l.dr.ing. Alexandru-Ionuț Chiuță, UPB - Facultatea de Energetică,​ DPUE
 +
 +Ing. Daniel Boțoagă, SC Prime Teh – tehnologii alternative și neconvenționale
 +
 +Prof.dr.ing. Ion N. Chiuță, AOSR - Președinte secția Științe tehnice
 +
 +===== Introducere (I) =====
 +
 +Lucrarea de faţă încearcă să aducă în prim plan câteva dintre cercetările inginerilor români în domenii de mare importanţă şi complexitate precum:
 +  * Studiul solicitărilor mecanice ale liniilor aeriene de energie electrică datorită condiţiilor meteorologice
 +  * Condiţiile de formare a chiciurei pe liniile electrice aeriene şi posibilităţi de deschiciurare
 +  * Considerente privind nivelele şi distanţele de izolaţie pentru staţiile de 110 kV, 220 kV, 400 kV şi 750 kV
 +  * Realizarea unei instalaţii Tokamak
 +
 +===== Introducere (II) =====
 +
 +  * Aerogeneratoare rezistente la vânturi puternice
 +  * Studiu privind eficienţa economică a instalaţiilor de valorificare a 
 +    * surselor noi reînoibile de energie (SNRE) ​
 +    * şi a resurselor energetice refolosibile (RER)
 +  * Modele de construcţie a aerogeneratoarelor de mică putere
 +    * Aerogenerator construit dintr-o bicicletă veche
 +    * Aerogenerator construit pentru reîncarcarea acumulatorilor şi iluminarea unei case la ţară
 +
 +===== 1 =====
 +
 +  * Solicitări mecanice ale liniilor aeriene de energie electrice datorită condițiilor meteorologice
 +    * Introducere
 +    * Condiții de formare a chiciurei pe conductorul liniilor electrice aeriene
 +    * Condiții meteorologice înregistrate pe teritoriul țării noastre ce au provocat avarii pe liniile electrice aeriene
 +    * Prezentarea avariilor datorită condițiilor meteorologice
 +    * Deschiciurarea liniilor electrice aeriene
 +    * Metode de calcul a parametrilor electrici pentru deschiciurare
 +    * Procedee de deschiciurare utilizate în alte țări
 +    * Concluzii
 +
 +===== 2 =====
 +
 +  * Considerații privind nivelurile și distanțele de izolație pentru stațiile de 110-765 kV
 +    * Considerații introductive
 +    * Aprecieri în raport cu practica din unele țări la tensiunile de 110, 220 și 400 kV
 +    * Aprecieri în raport cu tendințele care se desprind pentru etapa următoare din recomandările CEI
 +    * Concluzii
 +
 +===== 3 =====
 +
 +  * Realizarea unei instalații TOCAMAK experimentale
 +    * Obiectul temei
 +    * Destinație și domeniul de utilizare
 +    * Descriere
 +    * Principiul de funcționare
 +    * Alegerea soluției
 +    * Variante
 +    * Caracteristici tehnice și funcționale
 +    * Condiții de lucru
 +    * Conditii de calitate si receptie
 +    * Elemente tehnice economice și organizatorice
 +    * Concluzii și recomandări
 +    * Opis piese desenate
 +    * Bibliografie
 +
 +===== 4 =====
 +
 +  * Modele de construcție a aerogeneratoarelor de putere mică
 +    * Introducere
 +    * Aerogenerator construit dintr-o bicicletă veche
 +    * Aerogenerator pentru încarcarea ​ acumulatoarelor și iluminarea unei case de țară
 +    * Aerogenerator rezistent la vânturi puternice
 +    * Concluzii
 +    * Bibliografie
 +
 +===== 5 =====
 +
 +  * Studiul privind limitele de eficiență economică a instalațiilor de valorificare a surselor noi și reînoibile de energie și a resurselor energetice refolosibile
 +    * Probleme generale privind instalațiile de valorificare a surselor noi și reînoibile de energie și a resurselor energetice refolosibile
 +    * Noțiuni și mărimi de calcul pentru analiza eficienței economice a investițiilor economice în SNRE și RER
 +    * Modul de analiză și calcul a eficienței și competivității instalațiilor de valorificare a SNRE sau RER
 +    * Instalații pentru valorificarea energiei solare
 +    * Instalații pentru valorificarea energiei cursurilor de apă MHC
 +    * Exemple de calcul
 +
 +===== Concluzii deschise =====
 +
 +https://​energetica.ga
 +
 +https://​echipamente.ga
 +
 +https://​instalatii.ga
 +
 +https://​creativitate.ga
 +
 +===== Vă mulțumim pentru atenție! =====
 +
 +Întrebări?​
 +
 +Cuvinte cheie: linii aeriene de energie electrică, chiciură, stații electrice, aerogeneratoare
 +
 +Keywords: power lines, rime, power stations, air generators
 +
 +~~DISCUSSION~~
  • idei/prezentari/creativitate_inginereasca_in_domeniul_energie_mediu.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 02:13
  • (editare externă)