Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   23 Accese
in şi Eugen Chirnoagă pentru Facultatea de chimie industrială; Vintilă Stinghe şi Dumitru Sburlan pentru Facult... a de mine şi metalurgie: 50; Facultatea de chimie industrială: 60; Facultatea de arhitectură: 70; Facultatea de... e băieţi şi fete. Astfel, la Facultatea de chimie industrială 70% băieţi şi 30% fete; la Facultatea de arhitect... it catedra de radiocomunicaţii; catedre de fizică industrială a devenit catedre de termotehnică; catedra de cal
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   4 Accese
====== Transmiterea drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea conţinutului legilor nr. 64/1991... ntract de licenţiere a drepturilor de proprietate industrială; tipurile de licenţă: voluntară, obligatorie. -... ractul de transmitere a unui drept de proprietate industrială; modalităţi de plată şi stabilirea valorii unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială. [<>] ~~DISCUSSION~~
Verificare finală   3 Accese
unoaşterii]]” ===== 4. Ce este a patra revoluție industrială? ===== [[wp>Industry 4.0|A patra revoluție industrială]] se bazează pe utilizarea pe scară largă a [[wp>Cobot... ietatea cunoașterii, asistăm la a patra revoluție industrială, totul se schimbă într-un ritm din ce în ce mai a
start   2 Accese
reptului de autor și a drepturilor de proprietate industrială]]</callout> </note> <note tip> <callout type="qu... dustriala|Transmiterea drepturilor de proprietate industrială]]</callout> <callout type="success" icon="true">
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   2 Accese
reptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea principalelor prevederi ale /... reptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială. Tema de casă 2: [[aplicatii:concurs_idei_stiint
Revoluția industrială 4.0   1 Accese
masterconception.gif }}]] <caption> === Revoluția industrială 4.0 === //[[https://masterconception.000webhost
Concursuri   1 Accese
si_dezvoltare_industriala|Producţie şi dezvoltare industrială]] | [[resurse:securitate și stabilitate|Securit
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
tract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială. - Identificarea partenerilor potenţiali de con
Proprietatea intelectuală   1 Accese
ate intelectuală//: drept de autor și proprietate industrială. Predare tema de casă #1. | [[notiuni_introduct
Cum rezolvăm o problemă?   1 Accese
mondial. La mai bine de un secol de la revoluţia industrială, lumea cunoaşte astăzi o nouă provocare - revoluţ
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
iului înconjurător o reprezintă intrarea în epoca industrială. Produsele secundare care apar din activitatea um
Energia are nevoie de soluţii inteligente   1 Accese
ţie sporită anumitor aspecte privind proprietatea industrială şi zestrea tehnologică. Confidenţialitatea privin
Producţie şi dezvoltare industrială   1 Accese
====== Producţie şi dezvoltare industrială ====== https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_ro https://