Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Cercetare şi inovare   6 Accese
====== Cercetare şi inovare ====== | [[activitati:cercetare_si_inovare:raportare|Raportare activitate de cercetare]] ((http://www.cn... size="lg" block="true">[[activitati:cercetare_si_inovare:granturi_proiecte_castigate_prin_competitie|Grant... size="lg" block="true">[[activitati:cercetare_si_inovare:instalatii_standuri_laboratoare_rezultate|Instala
Verificare finală   5 Accese
loads/2018/03/cadru-generalFN.pdf|Creativitate și inovare inginerească în era digitală / Contextul general ... soluției la problemele ce apar într-un proces de inovare necesită creativitate. ===== 7. De ce creativita... i “magice” în toate domeniile: | CREATIVITATE + INOVARE -> PROGRES + BUNĂSTARE | ===== 8. Cum putem ext... unei rețele internaționale pentru creativitate și inovare. -- https://www.carsten-deckert.de/app/download/1
Raportare activitate de cercetare   5 Accese
treaga activitate - [[activitati:cercetare_si_inovare:raportare:fisa_cnatdcu|fișa CNATDCU]] ((https://w... 016)) - însoțită de [[activitati:cercetare_si_inovare:raportare:fisa_sintetica|fișa sintetică]] semnată... fișei CNATDCU)): - [[activitati:cercetare_si_inovare:raportare:igs|Google Scholar]] - [[https://schola... ru-Ionuț Chiuță]] - [[activitati:cercetare_si_inovare:raportare:is|Scopus]] - [[https://www.scopus.com/
Întreprinderi inovatoare   4 Accese
mpetitivă | | Energie și management de mediu | Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată | ==... iață ((Time to market)) | Co-creația clienților / inovare deschisă ((Customer cocreation/open innovation)) ... e operare ^ | A | Aportul științific si/sau de inovare a proiectului | Corelarea între activitățile prop... pdf|Strategia Națională de Cercetare. Dezvoltare, Inovare 2014–2020]] (2014) - [[http://www.minind.ro/PRO
Concursuri   4 Accese
mmission/index_ro)) ^ | [[activitati:cercetare_si_inovare|Cercetare şi inovare]] | [[resurse:antreprenoriat|Antreprenoriat]] | | [[activitati:it_c|IT&C]] | [[re... educatie|Educaţie]] | [[resurse:creativitate și inovare|Creativitate și inovare]] | | [[activitati:turism|Turism]] | [[resurse:mobilitate și acțiune|Mobilitate
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   3 Accese
a inovării si ale implementării unei strategii de inovare. - Lansarea unui program de inovare. - Însuşirea sarcinilor implementării unei strategii de inovare. - Cunoaşterea modului de asumare a riscului în
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   3 Accese
terii, precum şi a conceptelor de creativitate şi inovare. - Cunoaşterea modului în care se pot valorifica drepturile de proprietate intelectuală prin inovare. - Analizarea problemei dacă se dezvoltă propri... ul inovării. - Cunoaşterea rezultatelor evaluarii procesului de inovare în România. [<>] ~~DISCUSSION~~
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   3 Accese
a proprietăţii intelectuale ====== //Procesul de inovare// şi Strategia naţională în domeniul dezvoltării ... existent şi cerinţele monitorizării procesului de inovare. - Cunoaşterea cadrului legislativ actual al procesului de inovare şi a surselor de risc pentru promovarea inovării.
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
elegerea condiţiilor care se impun pentru lansarea de programe de inovare în România. [<>] ~~DISCUSSION~~
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
a creativităţii pentru dezvoltarea unui proces de inovare. - Însuşirea căilor de stimulare a creativităţi
Resurse   1 Accese
supraveghere financiară - Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT). http://europa.eu/geninfo/ma
Creativitate și inovare   1 Accese
====== Creativitate și inovare ====== https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_ro [<6>]