Întreprinderi inovatoare

1. Domeniul și subdomeniul

Domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate:

TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
2.1. Tehnologii informaționale și de comunicații
2.1.1. Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni
2.1.2. Internetul viitorului
2.1.3. Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
2.1.4. Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE
3.1. Energie
3.1.1. Creșterea eficienței energetice la generare, transport și distributie și la consumator
3.1.2. Resurse energetice convenționale, neconvenționale și regenerabile
3.1.3. Tehnologii inovative de stocare a energiei
3.1.4. Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
3.1.5. Instalatii energetice de generație nouă
3.2. Mediu și schimbări climatice
3.2.l. Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă
3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor
3.3. Sisteme inteligente
3.3.1 Orașul inteligent

Sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Stategia de Competitivitate:

Sectorul Potențial de creștere
Industrii creative Rol economic important și cu influență asupra ocupării
Tehnologia informațiilor și comunicațiilor Dinamica competitivă
Energie și management de mediu Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată

2. Rezultatele de cercetare deținute

Evidențierea rezultatelor obținute ce vor fi utilizate în noul proiect (de ex. teza de doctorat).

Descrierea modului în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

3. Activitățile de cercetare propuse

Documentele pentru Drept de proprietate.

Activități previzionate.

Descrierea investiției.

4. Activități de realizare

Realizare Punerea în
Produs Fabricație
Proces Funcțiune
Tehnologie Operare
Serviciu Aplicare

Program sau portal care să ofere servicii către piață:

  • Trebuie să comercializezi un produs/serviciu.

5. Obiective

Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării

Industrie 4.0

Valoare adăugată 1) Pârghiile industriei 4.0 2)
Resursă/proces 3) Consum inteligent de energie 4)
Loturi/porțiuni/sectoare inteligente 5)
Optimizarea randamentului în timp real 6)
Utilizarea activelor 7) Flexibilitate de rutare 8)
Flexibilitatea mașinii 9)
Monitorizare la distanță și control 10)
Întreținere predictivă 11)
Realitatea augmentată pentru întreținere, reparații și operații 12)
Muncă 13) Colaborarea om-robot 14)
Monitorizare la distanță și control 15)
Managementul digital al performanței 16)
Automatizarea activității de cunoaștere 17)
Stocurile 18) Imprimarea in-situ 3-D 19)
Optimizarea în timp real a lanțului de aprovizionare 20)
Dimensionarea lotului 21)
Calitatea 22) Controlul statistic al procesului 23)
Controlul avansat al procesului 24)
Managementul digital al calității 25)
Echilibrul cerere/ofertă 26) Prognoza privind cererea bazată pe date 27)
Proiectare pentru valoare bazată pe date 28)
Timpul până la piață 29) Co-creația clienților / inovare deschisă 30)
Inginerie concurentă 31)
Experimentare rapidă și simulare 32)
Servicii de întreținere/asistență după vânzare 33) Întreținere predictivă 34)
Întreținere la distanță 35)
Auto-întreținere ghidată virtual 36)

6. Planul de afaceri

Eligibilitatea cheltuielilor.

Activități previzionate.

Buget - activități și cheltuieli.

# Relevanța Calitatea și maturitatea Sustenabilitatea și capacitatea de operare
A Aportul științific si/sau de inovare a proiectului Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului Sustenabilitatea financiară a propunerii
B Viabilitatea implementării proiectului prin obținerea de rezultate aplicabile în economie Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului/ Analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative din Cererea de finanțare Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea de șanse
C Contribuția proiectului la dezvoltarea activităților de CDI în întreprindere Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate Corelarea datelor financiare
D Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să răspunda unei probleme/nevoi/oportunități identificate într-un anumit domeniu/sector economic Capacitatea de implementare a proiectului Nivelul de cooperare
E Posibilitatea creării de noi locuri de munca în cadrul întreprinderii datorită proiectului Calitatea Planului de afaceri Sustenabilitatea instituțională administrativă
1 Descrierea investiției -
2 Obiective Principii orizontale
3 Rezultate așteptate Maturitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului
4 Context Metodologie -
5 Justificare Nota de fundamentare -
6 Relevanța CV-urile echipei (Resurse umane implicate) -
7 Descrierea investiției Buget - Activități și cheltuieli, Plan de achiziții Buget - activități și cheltuieli
8 Descrierea tehnică a proiectului Resurse materiale implicate -
9 Indicatori prestabiliți -
10 Indicatori suplimentari -
11 Activități previzionate -
12 Planul de afaceri

1)
Value drivers
2)
Industry 4.0 levers
3)
Resource/process
4)
Smart energy consumption
5)
Intelligent lots
6)
Real-time yield optimization
7)
Asset utilisation
8)
Routing flexibility
9)
Machine flexibility
10) , 15)
Remote monitoring and control
11) , 34)
Predictive maintenance
12)
Augmented reality for Maintenance, Repair, and Operations
13)
Labor
14)
Human-robot collaboration
16)
Digital performance management
17)
Automation of knowlegde work
18)
Inventories
19)
In situ 3-D printing
20)
Real-time supply-chain optimization
21)
Batch size
22)
Quality
23)
Statistical process control
24)
Advanced process control
25)
Digital quality management
26)
Supply/demand match
27)
Data-driven demand prediction
28)
Data-driven design to value
29)
Time to market
30)
Customer cocreation/open innovation
31)
Concurrent engineering
32)
Rapid experimentation and simulation
33)
Service/aftersales
35)
Remote maintenance
36)
Virtually guided self-service
  • intreprinderi_inovatoare.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 01:19
  • (editare externă)