Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

intreprinderi_inovatoare [2018/08/05 01:19] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Întreprinderi inovatoare ======
  
 +<btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​[[intreprinderi_inovatoare:​start-up|Start-up]]</​btn>​
 +
 +<btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​[[intreprinderi_inovatoare:​spin-off|Spin-off]]</​btn>​
 +
 +===== Date de intrare =====
 +
 +==== 1. Domeniul și subdomeniul ====
 +
 +Domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate:
 +
 +^ TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII,​ SPAȚIU ȘI SECURITATE ^
 +| 2.1. <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​[[idei:​articole|Tehnologii informaționale și de comunicații]]</​btn>​ |
 +| 2.1.1. Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni |
 +| 2.1.2. Internetul viitorului |
 +| 2.1.3. <btn type="​warning"​ size="​lg"​ block="​true">​[[playground:​linux-apps|Tehnologii,​ instrumente și metode pentru dezvoltarea de software]]</​btn>​ |
 +| 2.1.4. Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale |
 +
 +^ ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE ^
 +| 3.1. Energie |
 +| 3.1.1. Creșterea eficienței energetice la generare, transport și distributie și la consumator |
 +| 3.1.2. Resurse energetice convenționale,​ neconvenționale și regenerabile |
 +| 3.1.3. Tehnologii inovative de stocare a energiei |
 +| 3.1.4. Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili |
 +| 3.1.5. Instalatii energetice de generație nouă |
 +| 3.2. Mediu și schimbări climatice |
 +| 3.2.l. Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă |
 +| 3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor |
 +| 3.3. <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​[[idei:​articole|Sisteme inteligente]]</​btn>​ |
 +| 3.3.1 <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​[[https://​www.thevenusproject.com/​learn-more/​free-e-books/​|Orașul inteligent]]</​btn>​ |
 +
 +Sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Stategia de Competitivitate:​
 +
 +^  Sectorul ​ ^  Potențial de creștere ^
 +|  Industrii creative ​ |  Rol economic important și cu influență asupra ocupării |
 +|  <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​[[idei:​articole|Tehnologia informațiilor și comunicațiilor]]</​btn> ​ |  Dinamica competitivă |
 +|  Energie și management de mediu  |  Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată |
 +
 +==== 2. Rezultatele de cercetare deținute ====
 +
 +Evidențierea rezultatelor obținute ce vor fi utilizate în noul proiect (de ex. teza de doctorat).
 +
 +Descrierea modului în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.
 +
 +==== 3. Activitățile de cercetare propuse ====
 +
 +Documentele pentru Drept de proprietate.
 +
 +Activități previzionate.
 +
 +Descrierea investiției.
 +
 +==== 4. Activități de realizare ====
 +
 +^ Realizare ^ Punerea în ^
 +| Produs | Fabricație |
 +| Proces | Funcțiune |
 +| Tehnologie | Operare |
 +| Serviciu | Aplicare |
 +
 +[[https://​echipamente.ga/​doku.php?​id=playground:​linux-apps|Program]] sau [[https://​energetica.ga/​|portal]] care să ofere servicii către piață:
 +
 +  * Realizarea unui [[intreprinderi_inovatoare:​spin-off|Studiu de piață]].
 +
 +  * Trebuie să comercializezi un produs/​serviciu.
 +
 +==== 5. Obiective ====
 +
 +Realizarea de produse, tehnologii/​procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării
 +
 +=== Industrie 4.0 ===
 +
 +^ Valoare adăugată ((Value drivers)) ^ Pârghiile industriei 4.0 ((Industry 4.0 levers)) ^
 +| Resursă/​proces ((Resource/​process)) | [[activitati:​educatie:​identificati_pierderile_de_energie_si_economisiti|Consum inteligent de energie]] ((Smart energy consumption)) |
 +| ::: | Loturi/​porțiuni/​sectoare inteligente ((Intelligent lots)) |
 +| ::: | Optimizarea randamentului în timp real ((Real-time yield optimization)) |
 +| Utilizarea activelor ((Asset utilisation)) | Flexibilitate de rutare ((Routing flexibility)) |
 +| ::: | Flexibilitatea mașinii ((Machine flexibility)) |
 +| ::: | Monitorizare la distanță și control ((Remote monitoring and control)) |
 +| ::: | [[activitati:​educatie:​solutii_pentru_mentenanta_predictiva|Întreținere predictivă]] ((Predictive maintenance)) |
 +| ::: | Realitatea augmentată pentru întreținere,​ reparații și operații ((Augmented reality for Maintenance,​ Repair, and Operations)) |
 +| Muncă ((Labor)) | Colaborarea om-robot ((Human-robot collaboration)) |
 +| ::: | Monitorizare la distanță și control ((Remote monitoring and control)) |
 +| ::: | Managementul digital al performanței ((Digital performance management)) |
 +| ::: | [[noutati|Automatizarea activității de cunoaștere]] ((Automation of knowlegde work)) |
 +| Stocurile ((Inventories)) | Imprimarea in-situ 3-D ((In situ 3-D printing)) |
 +| ::: | Optimizarea în timp real a lanțului de aprovizionare ((Real-time supply-chain optimization)) |
 +| ::: | Dimensionarea lotului ((Batch size)) |
 +| Calitatea ((Quality)) | Controlul statistic al procesului ((Statistical process control)) |
 +| ::: | Controlul avansat al procesului ((Advanced process control)) |
 +| ::: | Managementul digital al calității ((Digital quality management)) |
 +| Echilibrul cerere/​ofertă ((Supply/​demand match)) | Prognoza privind cererea bazată pe date ((Data-driven demand prediction)) |
 +| ::: | Proiectare pentru valoare bazată pe date ((Data-driven design to value)) |
 +| Timpul până la piață ((Time to market)) | Co-creația clienților / inovare deschisă ((Customer cocreation/​open innovation)) |
 +| ::: | Inginerie concurentă ((Concurrent engineering)) |
 +| ::: | Experimentare rapidă și simulare ((Rapid experimentation and simulation)) |
 +| Servicii de întreținere/​asistență după vânzare ((Service/​aftersales)) | [[activitati:​educatie:​solutii_pentru_mentenanta_predictiva|Întreținere predictivă]] ((Predictive maintenance)) |
 +| ::: | Întreținere la distanță ((Remote maintenance)) |
 +| ::: | Auto-întreținere ghidată virtual ((Virtually guided self-service)) |
 +
 +==== 6. Planul de afaceri ====
 +
 +Eligibilitatea cheltuielilor.
 +
 +Activități previzionate.
 +
 +Buget - activități și cheltuieli.
 +
 +===== Criterii de evaluare =====
 +
 +^  #^ Relevanța ^ Calitatea și maturitatea ^ Sustenabilitatea și capacitatea de operare ^ 
 +|  A  | Aportul științific si/sau de inovare a proiectului | Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului | Sustenabilitatea financiară a propunerii | 
 +|  B  | Viabilitatea implementării proiectului prin obținerea de rezultate aplicabile în economie | Nivelul de pregătire/​maturitate al proiectului,​ bugetul proiectului/​ Analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative din Cererea de finanțare | Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea de șanse |
 +|  C  | Contribuția proiectului la dezvoltarea activităților de CDI în întreprindere | Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate | Corelarea datelor financiare |
 +|  D  | Dezvoltarea de produse/​tehnologii/​procese/​servicii care să răspunda unei probleme/​nevoi/​oportunități identificate într-un anumit domeniu/​sector economic | Capacitatea de implementare a proiectului | Nivelul de cooperare |
 +|  E  | Posibilitatea creării de noi locuri de munca în cadrul întreprinderii datorită proiectului | Calitatea Planului de afaceri | Sustenabilitatea instituțională administrativă |
 +|  |  |  |  |
 +|  1| <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​Descrierea investiției</​btn>​ ||-|
 +|  2| <btn type=""​ size="​lg"​ block="​true">​Obiective</​btn>​ | <btn type="​default"​ size="​lg"​ block="​true">​Principii orizontale</​btn>​ ||
 +|  3| <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​Rezultate așteptate</​btn>​ | <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​Maturitatea proiectului</​btn>​ | <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​Sustenabilitatea proiectului</​btn>​ |
 +|  4| <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​Context</​btn>​ | <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​Metodologie</​btn>​ |-|
 +|  5| <btn type="​warning"​ size="​lg"​ block="​true">​Justificare</​btn>​ | <btn type="​warning"​ size="​lg"​ block="​true">​Nota de fundamentare</​btn>​ |-|
 +|  6| <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​Relevanța</​btn>​ | <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​CV-urile echipei (Resurse umane implicate)</​btn>​ |-|
 +|  7| <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​Descrierea investiției</​btn>​ | <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​Buget - Activități și cheltuieli, Plan de achiziții</​btn>​ | <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​Buget - activități și cheltuieli</​btn>​ |
 +|  8| <btn type=""​ size="​lg"​ block="​true">​Descrierea tehnică a proiectului</​btn>​ | <btn type="​default"​ size="​lg"​ block="​true">​Resurse materiale implicate</​btn>​ |-|
 +|  9| <btn type="​warning"​ size="​lg"​ block="​true">​Indicatori prestabiliți</​btn>​ ||-|
 +|  10| <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​Indicatori suplimentari</​btn>​ ||-|
 +|  11| <btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​Activități previzionate</​btn>​ ||-|
 +|  12| <btn type="​danger"​ size="​lg"​ block="​true">​Planul de afaceri</​btn>​ |||
 +
 +===== Referințe =====
 +
 +  - www.poc.research.gov.ro
 +  - [[https://​www.edu.ro/​sites/​default/​files/​_fi%C8%99iere/​Minister/​2016/​strategii/​strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf|Strategia Națională de Cercetare. Dezvoltare, Inovare 2014–2020]] (2014)
 +  - [[http://​www.minind.ro/​PROPUNERI_LEGISLATIVE/​2014/​SNC_2014_2020.pdf|Strategia Națională oentru Competitivitate 2014–2020]] (2014)
 +  - [[http://​www.mdrap.ro/​userfiles/​strategie_adm_publica.pdf|Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014–2020]] (2014)
 +  - [[https://​ec.europa.eu/​epale/​ro/​resource-centre/​content/​strategia-nationala-privind-agenda-digitala-pentru-romania|Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020]] (2015)
 +  - [[https://​www.mckinsey.com/​business-functions/​operations/​our-insights/​manufacturings-next-act|Manufacturing’s next act]] (2015)
 +  - [[https://​www.i-scoop.eu/​industry-4-0/​|Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0]] (2016-2020)
  • intreprinderi_inovatoare.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 01:19
  • (editare externă)