Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Code::Blocks IDE   24 Accese
== Să se determine și să se afișeze suma cifrelor lui. === <columns 100% 50% - -> <code> // Limbaj C+... ă se determine și să se afișeze produsul cifrelor lui. === <columns 100% 50% - -> <code> // Limbaj C+... 10); n = n / 10; } cout << "Produsul cifrelor lui n este: " << p; return 0; } </code> ((https://in... tastatură variabila p memorează produsul cifrelor lui n se citește numarul n p se inițializează cu elem
Ce este Creativitatea?   13 Accese
iholingviştilor. Precizarea termenului, impunerea lui în limbă din palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în dicţionarele lexicale, dar şi în cele... re a unicatelor şi a diversităţii interpretărilor lui. Astfel, în istoria culturii, creaţia artistică a... teste de creativitate. Cele mai cunoscute aparţin lui Joy P. Guilford şi E. Paul Torrance, în care se s
Furtuna de idei   9 Accese
ceasta îţi asigură superioritatea decisivă asupra lui. - Johann Wolfgang Goethe 45. Mai întâi instrui... lativ şi nu se consolidează decât prin contrariul lui, care îi este complementar. - Henri Frederic Amie... nă când răul este atât de înaintat încât evitarea lui devine imposibilă - Thomas Hardy 112. Dacă vrei... cunoaşte, partea cea mai bună ascunsă în adâncul lui. - Friedrich Nietzsche 122. Pentru fiinţa cea m
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   8 Accese
şi interzisă, puterea concentrându-se în mâinile lui Ion Antonescu, care formează un nou guvern din mi... emiei Române şi profesori universitari au adresat lui Ion Antonescu un memoriu comun, prin care au ceru... t numit decan al Facultăţii de agronomie în locul lui Traian Săvulescu, demisionat. Prin Decizia minist... it rector al Politehnicii din Bucureşti, în locul lui Nicolae Ciorănescu, demisionat. Prin Decretul nr
Ce sunt Fractalii?   5 Accese
numit moment. De exemplu, simulările din 1953 ale lui Mandelbrot asupra preţului bumbacului continuau s... încât forme ca "Linia de coastă Koch" şi "Covorul lui Sierpinski" puteau fi reprezentate cu detalii exp... reau aproape aleatoare. La început, el şi colegii lui au ignorat pur şi simplu orbitele anormale presup... an Norton au perfecţionat procedurile de bază ale lui Mandelbrot pentru a creea peisaje uimitoare, atât
Eminescu precursor identitar al Marii Uniri   5 Accese
tern Eminescu; - Ing. Sorin Bouaru: Testamentul lui Mihai Eminescu pentru mileniul III; - Prof. Cor... escu: Moment muzical la orgă electronică "Feerie, lui Eminescu";/compoziție proprie după poezia "Lacul"... : Marea Unire previzionată în gândirea politică a lui Eminescu; - Prof. dr. Mihai-Constantin Popescu:... daci pentru libertatea Daciei Felix – în viziunea lui Mihai Eminescu; - Ing. Petruș Scutelnicu: Momen
Cum rezolvăm o problemă?   3 Accese
e închisă, în sensul sistemelor termodinamice ale lui Prigogine. Aşa cum spune Dawkins: „... Dacă un om... x de mime care îşi „câştigă teren“ prin adoptarea lui de către membrii grupului social din aceeaşi nişă... rebaţi-l pe Ce, întrebaţi-l pe De ce, adresaţi-vă lui Unde, Când şi Cum dacă aveţi nevoie de un sfat şi
DEB packages for Education   2 Accese
|clustalx]] | | ClustalX, este o versiunea GUI a lui Clustal W (în linie de comandă), parte a unei se... ; puteți afla mai multe despre proiect și istoria lui, despre premiile câștigate. Proiectul PhpMyAdmin
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   2 Accese
ativ. Odată cu apariția omului și a necesităților lui, multe dintre echilibrele existente au început să... rviciului Meteorologic al României sub conducerea lui Ștefan Hepiteș, membru fondator al Organizației M
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   1 Accese
a/htdocs/universulenergiei/articole/energie/mitul_lui_sisif.pdf': No such file or directory May 27 21:3
Discuţii libere   1 Accese
nt eu, PROFESORUL! Privesc trecutul și icoana lui barbară E zugrăvită aspru de ursita cea amară
Energia are nevoie de soluţii inteligente   1 Accese
diul înconjurător. Acest fapt a avut consecinţele lui pentru generaţia electricităţii: * energia eoli
Web of Science   1 Accese
rmite atât printarea documentului cât şi salvarea lui în format PDF. [<>] | ~~socialite~~ | ~~DISC
Scopus   1 Accese
rmite atât printarea documentului cât şi salvarea lui în PDF. Raportul cuprinzând indicele Hirsch se sa
Google Scholar   1 Accese