Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Furtuna de idei   4 Accese
e Bernard Shaw 145. Omul rezonabil se adaptează lumii; cel nerezonabil stăruie prin încercarea de a-şi ... vor să muşte! - Nicolae Iorga 405. Pe valurile lumii, ca şi pe valurile mării, nu plutesc decât acei c... upă voinţa ta, ci îndreaptă voinţa ta după mersul lumii. Şi vei ieşi bine. - Epictet 416. Cel ce ştie m... . - Nicolae Iorga 472. Dreptatea e ca sănătatea lumii. - Nicolae Iorga 473. De multe ori e o obrăznic
Resurse   1 Accese
ry/index_ro.htm UE în statele membre si in restul lumii. ==== Traduceri, limbi oficiale și terminologie
DEB packages for Education   1 Accese
vă puteţi duce într-o călătorie virtuală în jurul lumii. Exploraţi clădiri 3D, imagini şi terenuri. Găsiţ
Discuţii libere   1 Accese
lger scăpărând în stei și rezidire temerară a LUMII (ȚĂRII) prin gând, unealtă și condei. Su
Cum rezolvăm o problemă?   1 Accese
al de cunoştinţe, să înţeleagă sensul dezvoltării lumii, al societăţii. Talentul său este înăscut şi poat
Ce sunt Fractalii?   1 Accese
rta: două modalităţi complementare de exprimare a lumii naturale - una analitică, cealaltă intuitivă. Ne-
Ce este Creativitatea?   1 Accese
area şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, este co
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   1 Accese
industria românească, alţii în diferite ţări ale lumii, ca Israel, Germania, S.U.A., Franţa, Anglia. | |
Energia are nevoie de soluţii inteligente   1 Accese
== Nivelul schimbării din pieţele de energie ale lumii şi nevoia de conservare a resurselor naşte încont