Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Valorificarea unei creații tehnice   3 Accese
inginereasca Rezultate aşteptate: - Asimilarea modului de întocmire a bugetului de comercializare a unei oferte intelectuale. - Înţelegerea modului de organizare a unei campanii promoţionale pentru... ei campanii promoţionale reuşite. - Cunoaşterea modului de pregătire pentru negocierea unui contract de t
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   3 Accese
inătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utiliz... ii sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste c... ocale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc,
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   2 Accese
e protecţie a drepturilor de autor. - Însuşirea modului în care se constituie un depozit al unei cereri d... idenţa asupra dreptului naţional. - Înţelegerea modului de depunere a cererilor internaţionale în sensul
Întreprinderi inovatoare   1 Accese
ul proiect (de ex. teza de doctorat). Descrierea modului în care se vor folosi aceste rezultate în proiect
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
tapa judiciară, etapa publicitară. - Asimilarea modului de redactare a unui PLAN de AFACERI. - Cunoaşte
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
rea creativității și inovării ====== Prezentarea modului în care este valorificat potențialul creativ româ
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
egistrarea unei cereri de brevet. - Înţelegerea modului în care se stabileşte când se ofertează o creaţie
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
ntării unei strategii de inovare. - Cunoaşterea modului de asumare a riscului în realizarea unei inovări.
Proprietatea intelectuală   1 Accese
ilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea modului de redactare a unei descrieri de invenţie. [<>]
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
telor de creativitate şi inovare. - Cunoaşterea modului în care se pot valorifica drepturile de proprieta
Franciza   1 Accese
lui unui contract de franchising. - Înţelegerea modului de desfăşurare a unor operaţiuni de franchising;
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
cadrul C.M.S. Răcari se fac zilnic analize asupra modului prin care fenomenele cosmice induc interferenţe f
Google Scholar   1 Accese
. Trecerea la pasul următor presupune selectarea modului în care autorul doreşte actualizarea (automată sa