Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Nume de pagini potrivite:

eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   1752 Accese
:03 endless tracker-extract[3562]: Could not open pdf file '/sysroot/home/alexandruionut/Downloads/webs... ult/files/Cadru normativ/IMI Regulation 1024-2012.pdf': No such file or directory May 27 21:28:03 endless tracker-extract[3562]: Could not open pdf file '/sysroot/home/alexandruionut/Downloads/webs... u normativ/Legislatie europeana/directiva_2013_55.pdf': No such file or directory May 27 21:28:03 endle
PortableApps.com   10 Accese
e | [[google>Evince Portable]] - document viewer (pdf, ps, djvu, tiff, dvi) | | Office | [[google>Finan... xit Reader Portable (Freeware)]] - small and fast PDF reader | | Office | [[google>GnuCash Portable]] -... - split, collate, watermark and password protect PDF documents | | Office | [[google>PDF-XChange Editor Portable (Freeware)]] - PDF editor and viewer | | O
Raportare activitate de cercetare   5 Accese
isia%2010%20COMISIA%20DE%20INGINERIE%20ENERGETICA.pdf)) completată - îndeplinirea standardelor minime n... uploads/files/OM_6560_din_2012_standarde_minimale.pdf|OMECTS nr. 6560/20.12.2012]] ((pentru completarea... tilizare_Platforme_calcul_indiciHirsch_actualizat.pdf)) - pentru întreaga activitate ((print screen-uri... exa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf)) - articolele sau brevetele se completează p
Facultatea de Energetică - 60 de ani   4 Accese
e ani ====== {{gview 100%,800px noreference>wiki:pdf:brosura_energetica_vizualizare.pdf}} Sursa: http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/brosura_energetica_vizualizare.pdf [<6>] ~~DISCUSSION~~
Theoretical Postulation of PLC Channel Model   4 Accese
LC Channel Model ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:jeee_2009_nr_1_el_chiuta_theoretical.pdf}} Reference: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2... ro:80/reviste%20CSCS/documente/JEEE_2009/Articole_pdf_JEEE_EL_nr_1/JEEE_2009_Nr_1_EL_Chiuta_Theoretical.pdf|web.archive.org]])), https://search.proquest.com/
Idei de afaceri   4 Accese
<raluca.raduta@upb.ro> {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Prezentare initiativa UPBizz.pdf}} {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Program proiect.pdf}}
Flatpak   4 Accese
rences ===== [[http://foss-north.se/2017/larsson.pdf|Flatpak - “Apps” on the Linux desktop]] [[http:/... documentation]] - [[https://media.readthedocs.org/pdf/flatpak/latest/flatpak.pdf|PDF]] [[https://flatpak.org/getting.html|Getting Flatpak]] [[https://web.archive.org/web/20170928120
Management și politici publice în educație   4 Accese
lice în educație ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Certificat_de_participare_MECS_curs_de_formare_pr... a_2015_Management_si_politici_publice_in_educatie.pdf}} {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Certificat_de_participare_MECS_curs_de_formare_profesionala_2015_Supliment_al_certificatului_de_participare.pdf}} Referință: [[http://web.archive.org/web/201610
Întreprinderi inovatoare   3 Accese
ter/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf|Strategia Națională de Cercetare. Dezvoltare, Ino... inind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2014/SNC_2014_2020.pdf|Strategia Națională oentru Competitivitate 2014–2... tp://www.mdrap.ro/userfiles/strategie_adm_publica.pdf|Strategia pentru consolidarea administrației publ
Impactul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice   3 Accese
ructurii critice ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:25-36.pdf}} Source: http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/07/25-36.pdf
DEB packages for Education   3 Accese
figuri geometrice exportabile în format png, eps, pdf sau SVG. Funcționează pe sisteme de operare Linux... Exportă: formate PNG (cu Pycairo instalat), SVG, PDF, ODF, OpenOffice Draw, EPS (Encapsulated Postscri... a fişierelor, dar poate exporta și SVG, JPG, PNG, PDF etc. | RibbonSoft, Andrew Mustun | 32/64 bit | GP
European Information Management   3 Accese
ation Management ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Certificate_EIPA_seminar_European_Information_Management_2011.pdf}} References: http://www.eipa.eu/files/repository/product/20110408125250_info_1111002_3.pdf & https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/
Cum se elaborează un proiect european   3 Accese
proiect european ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Certificat_de_absolvire_AOSR_curs_Cum_se_elaboreaza_un_proiect_european.pdf}} Referință: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2016/05/Curs-AOSR-2.pdf
Verificare finală   3 Accese
nta.ro/wp-content/uploads/2018/03/cadru-generalFN.pdf|Creativitate și inovare inginerească în era digit... ownload/15368188996/Booklet_Creativity+Conference.pdf Detalii referitoare la introducerea creativități... eference>teorie:creativitateinginereasca_programa.pdf}} Sursa: https://sites.google.com/site/universul
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   3 Accese
Power Line Communication (PLC) Overview   2 Accese
Disturbances in the Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 2)   2 Accese
Disturbances in the Power Supply Network of Bucharest Subway System (Part 1)   2 Accese
PlayGround   2 Accese
Electromagnetic Compatibility Design of Telecommunications System   2 Accese
Types of Meta-Communicative Addressing in the Relationship of creative training Professor – Students in Technical Sciences   2 Accese
Making an automated control system ROBOCOP   2 Accese
Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superior   2 Accese
Soluții pentru Mentenanța Predictivă   2 Accese
Identificați pierderile de Energie și Economisiți   2 Accese
Evaluation of Foreign Courses, Diplomas and Qualifications   2 Accese
European Professional Card   2 Accese
Scopus   2 Accese
Societatea Știintifică ICPE   2 Accese
Theory of Relativity   2 Accese
Flatland   2 Accese
Online Books, eBooks, & Journals   2 Accese
Concursuri   2 Accese
Google Scholar   2 Accese
PDF   2 Accese
AppImage   1 Accese
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
Web of Science   1 Accese
Articole   1 Accese
Competențe   1 Accese
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   1 Accese
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
Proprietatea intelectuală   1 Accese
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
Business, Economics, Finance, & Investing   1 Accese
Concursul "Idei ştiinţifice inovative"   1 Accese
Spin-off   1 Accese
Plan de afaceri   1 Accese
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
Photo competition   1 Accese
Amazon TechO(n) Challenge   1 Accese
Eminescu precursor identitar al Marii Uniri   1 Accese
Franciza   1 Accese
Domeniul inventicii și procesul inovării   1 Accese
BitDegree   1 Accese
Web Applications   1 Accese
NHS Choices - Your health, your choices   1 Accese
Concursul "Creativitate inginerească"   1 Accese