Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   75 Accese
rajului” germano-italian („Dictatul de la Viena”) prin care partea de nord a Transilvaniei (43.492 km2 ş... at la Craiova tratatul de frontieră româno-bulgar prin care partea de sud a Dobrogei („Cadrilaterul”, ad... ostor şi Caliacra) intră în componenţa Bulgariei. Prin Decretul nr. 3151 din 14 septembrie 1940 statul r... lul „führerului” german şi al „ducelui” italian. Prin Decretul nr. 3414 din 9 octombrie 1940, profesoru
Ce este Creativitatea?   31 Accese
uficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea procesului creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. Dup... mţise nevoia să transforme adjectivul "creative", prin sufixare, în "creativity", lărgind sfera semantic... ltatea de a o expune în puţine cuvinte se traduce prin erori, îndepsebi prin circularitatea definiţiei.
Cum rezolvăm o problemă?   24 Accese
rmaţiei, din care facem parte, este caracterizată prin coeziunea intelectuală a indivizilor (individul e... ial). Această coeziune intelectuală se realizează prin intercomunicarea de idei între indivizi. Ideile se transmit între indivizi prin diferite mijloace: prin propoziţiile unui limbaj (structurate într-o teorie, de exemplu), prin imagini
DEB packages for Education   21 Accese
ite sunt oferite în scopul de a facilita învățare prin exersare a calcului cu fracții. Programul verific... dezvoltat pentru a ilustra efectele relativității prin aspectul obiectelor în mișcare. Când un obiect ac... estinat pentru analiza câmpurilor înalte obținute prin tehnici de microscopie cu sondă de scanare (AFM, ... al spectrului de absorbție redat în nuanțe de gri prin procesarea imaginii, de exemplu, pentru analiza d
Furtuna de idei   20 Accese
Emil Cioran 4. Viaţa ne obişnuieşte cu moartea prin somn. Viaţa ne avertizează că există o altă viaţă prin vis. - Eliphas Levi 5. Vrei să trăieşti cum se ... cât un adevăr relativ şi nu se consolidează decât prin contrariul lui, care îi este complementar. - Henr... e unui individ. - Henri Frederic Amiel 93. Doar prin iubire te agăţi de realitate, intri în eul tău, r
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   14 Accese
astfel încât să corespundă preferințelor dvs. și prin intermediul analizei de trafic a site-ului duc la... cestea nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta prin e-mail la adresa [[creativitate.inginereasca@gmai... ui de cumpăraturi” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’). ... se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui bro
Energia are nevoie de soluţii inteligente   8 Accese
– nefiind o ştiinţă exactă, ci una care nu poate prin natura ei să ia în consideraţie variaţiile în tim... e pentru cele din urmă * Managementul energiei prin satelit * Transmisia DC la mare distanţă * En... i mari de câteva ore. Nu este nici o îndoială că, prin aplicarea controlului inteligent şi cu susţinere ... să introducă servicii suplimentare de energie şi prin aceasta să facă ca preţul efectiv al energiei sa
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   7 Accese
cția Științe tehnice ===== 1. Introducere ===== Prin termenul de mediu se înțelege totalitatea condiți... ărut necesitatea înființării unor noi discipline, prin intermediul cărora să poată fi studiate în detali... proximitatea atmosferei terestre precum și modul prin care acestea influențează clima, viața oamenilor ... e condiţiile din spaţiul cosmic apropiat şi modul prin care acestea afectează Pământul şi sistemele sale
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   6 Accese
Site-ul www.creativitate.ga oferă Utilizatorilor, prin intermediul acestui wiki, o serie de mijloace de ... ată de timp, din orice motive; * este interzisă prin intermediul site-ului încălcarea dreptului de aut... ransferate în orice mod în alte site-uri/discuții prin hotărârea administratorului, dacă acesta apreciaz... lizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului www.creativitate.ga mesaje
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   5 Accese
====== Granturi/proiecte câștigate prin competiție ====== > Ca director/ responsabil sau în calitate de... ile Profesionale din Romȃnia (IMI PQ NET), creată prin proiectul IMI PQ NET România, în scopul susţineri... vățământului superior de nivel licență și master, prin dezvoltarea și implementarea unui program - pilo... l a 3 instituții de învățământ superior, inclusiv prin utilizarea TIC. ((https://www.edu.ro/sites/defaul
Google Scholar   4 Accese
n care autorul doreşte actualizarea (automată sau prin verificare de către autor) a profilului. - După... ează); - Se pot adăuga articole şi ulterior prin accesarea comenzii **Add**. Tot în cadrul acestei ferestre se pot adăuga, prin accesarea comenzii **Add article manually** (stân... indicele Hirsch. - Profilul va fi făcut public prin accesarea comenzii **Make it public** (comandă af
Web of Science   4 Accese
intr-un cont de utilizator, care poate fi obținut prin intermediul platformei ANELISPLUS, conform reguli... acces al acesteia. Acest lucru se poate realiza prin: * afilierea instituției la platforma AnelisPlu... sului la platformă în interiorul instituției, sau prin oferirea de „mobile acces” către orice alt comput... directă a accesului şi * accesarea individuală, prin intermediul unei instituţii afiliate ((Lista inst
Carieră în industria energetică 2018   4 Accese
entru companiile care au reușit să atragă atenția prin intermediul prezentărilor dinamice, a interacțiun... în care ne propunem să vă antrenam creativitatea prin diferite workshop-uri, vizite tehnice și prezentă... entru companiile care au reușit să atragă atenția prin intermediul prezentărilor dinamice, a interacțiun... în care ne propunem să vă antrenam creativitatea prin diferite workshop-uri, vizite tehnice și prezentă
Resurse   4 Accese
la numeroase consultări, discuţii şi alte opţiuni prin care puteţi juca un rol activ în procesul de elab... opene, cu sediul central la Bruxelles si prezenta prin site-uri independente la Berlin, Paris, Madrid, V... arte din bugetul UE companiilor şi organizaţiilor prin intermediul licitaţiilor, granturilor şi fonduril... imba engleza) http://eiop.or.at/euroint/ Cautare prin librariile virtuale cu informatii despre integrar
Ce sunt Fractalii?   4 Accese
Scopus   3 Accese
Fișa sintetică   3 Accese
Discuţii libere   2 Accese
Code::Blocks IDE   2 Accese
Eminescu precursor identitar al Marii Uniri   2 Accese
Eficienţă energetică   2 Accese
Links   2 Accese
Cercetare şi inovare   2 Accese
Verificare finală   2 Accese
Întreprinderi inovatoare   1 Accese
SemPlag   1 Accese
Impactul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) asupra infrastructurii critice   1 Accese
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
Amazon TechO(n) Challenge   1 Accese
Asociația pentru Politici Energetice din România   1 Accese
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
Evenimente   1 Accese
Articole   1 Accese