Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Code::Blocks IDE   7 Accese
produsul) numerelor care îndeplinesc o anumită //proprietate simplă// (sunt pare). === <columns 100% 50% - ->... odusul, minimul sau maximul) celor cu o anumită //proprietate algoritm de bază// (numărul celor prime, numărul ... ne și să se afișeze valoarea din șir cu o anumită proprietate algoritm de bază (cel mai mare număr prim, număru... u maximul) numerelor care îndeplinesc o anumită //proprietate simplă// (sunt divizibile cu k, unde k este un nu
Proprietatea intelectuală   5 Accese
intelectuală ====== Prezentarea conceptului de //proprietate intelectuală//: drept de autor și proprietate industrială. Predare tema de casă #1. | [[notiuni_introductive... [protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala]] | {{gview 100%,230px noreference>t... lementărilor legale de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală. - Cunoaşterea reglementărilor leg
start   4 Accese
:protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala|Protecția dreptului de autor și a drepturilor de proprietate industrială]]</callout> </note> <note tip> <call... icon="true">[[teorie:transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala|Transmiterea drepturilor de proprietate industrială]]</callout> <callout type="success" icon="tru
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   4 Accese
====== Transmiterea drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea conţinutului legilor nr. 64/1991... ului unui contract de licenţiere a drepturilor de proprietate industrială; tipurile de licenţă: voluntară, obli... te prin contractul de transmitere a unui drept de proprietate industrială; modalităţi de plată şi stabilirea valorii unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială. [<>] ~~DISCUSSION~~
Valorificarea unei creații tehnice   3 Accese
rea unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială. - Identificarea partenerilor poten... ţiali de contract de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală. - Evaluarea unui potenţial parten... într-un contract de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală, pregătirea contactării unui partene
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   3 Accese
| Curs #9 | -> [[transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala]] | {{gview 100%,230px noreference>t... cercetarea fundamentală, obiecte ale dreptului de proprietate intelectuală: descoperirea ştiinţifică, invenţia,... ului unui contract de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală. - Valorificarea unei creaţii inte
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   2 Accese
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială ====== Prezentarea principalelor pre... rotecţie a dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială. Tema de casă 2: [[aplicatii:concurs
Întreprinderi inovatoare   1 Accese
rcetare propuse ==== Documentele pentru Drept de proprietate. Activități previzionate. Descrierea investiție
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
a modului în care se pot valorifica drepturile de proprietate intelectuală prin inovare. - Analizarea problem
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
[protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala]] <- | Curs #4 | -> [[valorificar
Franciza   1 Accese
lan de afaceri]] | [[transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala]] <- | Curs #11 | -> [[strategia_
DEB packages for Education   1 Accese
izicii. Aveți posibilitatea să modificați fiecare proprietate de organisme / forțe în cadrul experimentului (ch
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   1 Accese
-13/sites/default/files/pdf/imipqnet.ro/consilier-proprietate-industriala.pdf': No such file or directory May 2
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   1 Accese
iţi ţăranii lipsiţi de pământ şi cei care aveau o proprietate ce nu depăşea 5 ha. Au fost împroprietărite astfe