Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Întreprinderi inovatoare   3 Accese
Descrierea modului în care se vor folosi aceste rezultate în proiect. ==== 3. Activitățile de cercetare pr... tatea implementării proiectului prin obținerea de rezultate aplicabile în economie | Nivelul de pregătire/mat... | 3| <btn type="success" size="lg" block="true">Rezultate așteptate</btn> | <btn type="success" size="lg" b
Verificare finală   2 Accese
st extinsă la toate domeniile societății având ca rezultate pozitive: progres tehnologic și bunăstare. Practi... oi în țară este în faza de dezbateri și cu câteva rezultate punctuale. {{gview 100%,370px noreference>teori
Cercetare şi inovare   2 Accese
cetare_si_inovare:instalatii_standuri_laboratoare_rezultate|Instalații, standuri, laboratoare rezultate]]</btn> <btn type="danger" size="lg" block="true">[[activitati:
Ce carieră să îmi aleg?   2 Accese
vechime în muncă), prime sau bonificații (pentru rezultate deosebite), decontarea unor cheltuieli efectuate ... n minte ce ai de făcut - organizarea bună duce la rezultate bune - Păstrează pasul cu tehnologia și în spe
Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe   2 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea duratei protecţiei dre... e durabilă în România. - Creaţii intelectuale - rezultate din cercetarea fundamentală, obiecte ale dreptulu
Domeniul inventicii și procesul inovării   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conceptului de Brevet
Franciza   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea conţinutului unui con
Gândirea creatoare și stimularea creativității   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea mecanismului schimbăr
Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Înţelegerea cadrului legal existen
Proprietatea intelectuală   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Însuşirea noţiunilor de: operă şt
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Asimilarea conceptelor de societa
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea principalelor prevede
Strategia dezvoltării unei companii inovatoare   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea principiilor manageria
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
site/universulstiintei2/creativitateinginereasca Rezultate aşteptate: - Cunoaşterea drepturilor conferite
Valorificarea creativității și inovării   1 Accese
Valorificarea unei creații intelectuale   1 Accese
Valorificarea unei creații tehnice   1 Accese
Instalații, standuri, laboratoare rezultate   1 Accese