Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Fișa sintetică   3 Accese
el type="default" title="Serviciile auxiliare ale Sistemului Energetic Naţional"> ISBN 973-7728-55-6, Editura ... u de caz"> în volumul "Siguranţa în Funcţionare a Sistemului Energetic: al XVI-lea simpozion naţional", pagini... r şi help-desk pentru utilizatorii din România ai Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) pen
DEB packages for Education   2 Accese
manipularea moleculelor izolate și a elementelor sistemului periodic. Este un program perfectibil, totuși des... at și extins cu functionalități, fără modificarea sistemului de bază. Are instrumente similare cu Catia, Solid
Ce este Creativitatea?   2 Accese
autonom în raport cu nivelul descrierii fizice a sistemului material (hardware) care îi oferă substratul. « ... a fost pus în relaţie cu ţesătura de referinţe a sistemului de evaluare. ==== Comunicarea prin mesaje simbol
Energia are nevoie de soluţii inteligente   2 Accese
dezvoltarea stocării subterane de gaz, conectarea sistemului naţional de transport a gazului la reţelele din U... Moldova şi Ucraina, reabilitarea şi modernizarea sistemului de transport naţional de gaz şi construcţia de uz
Educaţie   2 Accese
lg" block="true">[[activitati:educatie:utilizarea_sistemului_informatic_integrat_de_management_al_finantarii_in_sistemul_de_invatamant_superior|Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării î
Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superior   2 Accese
====== Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superio... ertificat_de_absolvire_MECS_cursul_de_utilizare_a_sistemului_informatic_integrat_de_management_al_finantarii_i
Noutăţi   1 Accese
rafic]] ((Grafic cu producția, consumul și soldul Sistemului Energetic Național)) - [[http://www.transelectric
Verificare finală   1 Accese
i mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de ma
Domeniul inventicii și procesul inovării   1 Accese
ptului de Brevet de importaţiune. - Înţelegerea sistemului de acordare a brevetelor de invenţie cu “examinar
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   1 Accese
iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne. ((https://www.edu