Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   6 Accese
artie 1943. Prin Decretul nr. 1281 din 1 mai 1942 Societatea Politehnică din România a fost autorizată să acce... iciul Tehnic al Armatei şi apoi s-a transferat la Societatea Generală de Gaz şi Electricitate Bucureşti. ^ Pe... vitatea ^ Descriere ^ | 1930-1947 | | Angajat de Societatea Generală de Gaz şi Electricitate din Bucureşti (i... rotehnician. În 1927 a fost angajat ca inginer la Societatea de Gaze şi Electricitate, unde a avut ca principa
Verificare finală   6 Accese
care era imposibil în trecut. ===== 2. Ce este societatea cunoașterii? ===== [[wp>Knowledge society|Societatea cunoașterii]] este o societate care generează cunoștinț... p://www.academiaromana.ro/pro_pri/doc/st_a01a.doc|Societatea informaţională şi a cunoaşterii, vectorii societă... Trăim în era digitală, suntem în tranziție spre societatea cunoașterii, asistăm la a patra revoluție industr
Cum rezolvăm o problemă?   3 Accese
tăzi o nouă provocare - revoluţia informaţională. Societatea informaţiei care va lua naştere din aceasta va fi... rării şi a transmiterii informaţiilor. ==== 1.1. Societatea informaţiei ==== Societatea informaţiei, din care facem parte, este caracterizată prin coeziunea intelectual
Energie   2 Accese
ning" size="lg" block="true">[[activitati:energie:societatea_stiintifica_icpe|Societatea Știintifică ICPE]]</btn> <btn type="info" size="lg" block="true">[[activitati:en
Societatea Știintifică ICPE   2 Accese
====== Societatea Știintifică ICPE ====== > Asociaţia îşi propune ca scop să promoveze practica, formarea pro... ciplinare. [...] --- http://www.icpe.ro/ro/p/1_12_societatea_stiintifica_icpe {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Ce
Revoluția industrială 4.0: 1 Accese
oltare durabilă"> [[http://www.icpe.ro/ro/ssicpe/|Societatea Ştiințifică Icpe - SSICPE]] </panel> <panel type
start: 1 Accese
"true">[[teorie:notiuni_introductive_terminologie|Societatea și economia cunoașterii, inovarea]]</callout> </n
Evenimente: 1 Accese
dustria energetică 2018]] {{stars>5/5}} * Cine? Societatea Inginerilor Energeticieni din România - Filiala B
Societatea și economia cunoașterii, inovarea   1 Accese
====== Societatea și economia cunoașterii, inovarea ====== Definirea conceptului de //societate și economia c
Electrica   1 Accese
=== <panel type="danger" title="Electrica SA"> > Societatea Energetică Electrica SA este lider pe piaţa de di
Furtuna de idei   1 Accese
ecare îl dă greşelilor sale. - Oscar Wilde 138. Societatea iartă adesea fapta criminalului, dar niciodată vi