Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   18 Accese
mântului de la 3 august 1948, învăţământul tehnic superior avea numai o singură formă, cursurile de zi, form... la majoritatea institutelor tehnice de învăţământ superior, învăţământul de zi a fost organizat pe zece seme... e ştiinţifică. Cadrele didactice din învăţământul superior cu profesiuni libere au fost retribuite în învăţă... 1 octombrie 1940 pentru „adaptarea învăţământului superior la structura statului naţional legionar”, o comis
eos-diagnostic-180527_232533_UTC+0300.txt   5 Accese
18-04-13/sites/default/files/06_cerere-echivalare-superior.doc': No such file or directory May 27 21:32:06 e... s/default/files/pdf/formular/06_cerere-echivalare-superior.pdf': No such file or directory May 27 21:33:28 e... s/default/files/doc/formular/06_cerere-echivalare-superior.doc': No such file or directory May 27 21:33:42 e... 2012_-_3952_finalizarea_studiilor_in_invatamantul_superior_pentru_situatiile_prevazute_la_art._361_din_legea
Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superior   3 Accese
anagement al finanțării în sistemul de învățământ superior ====== {{pdfjs 100%,800px >wiki:pdf:Certificat_d... anagement_al_finantarii_in_sistemul_de_invatamant_superior.pdf}} Referință: http://www.indicatori-invatamant-superior.ro
Granturi/proiecte câștigate prin competiție   3 Accese
8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/Starea%20superior%202012.pdf)) E-mail: <secretariat.imipqnet@gmail... tegrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi]] Contract: POS... a accesului la educație, în cadrul învățământului superior de nivel licență și master, prin dezvoltarea și i... acestuia la nivelul a 3 instituții de învățământ superior, inclusiv prin utilizarea TIC. ((https://www.edu.
Educaţie   2 Accese
anagement_al_finantarii_in_sistemul_de_invatamant_superior|Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de învățământ superior]]</btn> <btn type="success" size="lg" block="tru
Concursuri   1 Accese
dedicat studenților/absolvenților învățământului superior. * Când? Înscrierile au loc până pe 6 noiembrie
SemPlag   1 Accese
er.forhe.ro/|Asigurarea calităţii în învăţământul superior prin abilitare şi auditare]]”, cod 123268, pentru
Spin-off   1 Accese
tituție de Cercetare-Dezvoltare sau de învățământ superior) ===== Referințe ===== [[wp>Research spin-off]]
Ce carieră să îmi aleg?   1 Accese
ariera profesională a absolvenților de învățământ superior", Editura Economică, 1997 - "CareerBuilder": ww
Furtuna de idei   1 Accese
şeala trebuie ca sufletul tău întreg să-i fi fost superior. - Nicolae Iorga 464. Cele mai multe polemici ş