Inovarea şi dezvoltarea proprietăţii intelectuale

Procesul de inovare şi Strategia naţională în domeniul dezvoltării proprietăţii intelectuale.

Tema de casă 7: Realizarea unui CD, carte electronică

Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca

Rezultate aşteptate:

  1. Înţelegerea cadrului legal existent şi cerinţele monitorizării procesului de inovare.
  2. Cunoaşterea cadrului legislativ actual al procesului de inovare şi a surselor de risc pentru promovarea inovării.

First PagePrevious PageBack to overviewNext PageLast Page

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-07-01 failed
Y H O B T
 
  • teorie/inovarea_si_dezvoltarea_proprietatii_intelectuale.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 01:47
  • (editare externă)