Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială

Prezentarea principalelor prevederi ale reglementărilor legale internaţionale de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială.

Tema de casă 2: Pregătirea pentru concursul "Idei ştiinţifice inovative"

Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca

Rezultate aşteptate:

 1. Cunoaşterea principalelor prevederi ale reglementărilor legale internaţionale în vigoare de protecţie a drepturilor de autor.
 2. Însuşirea modului în care se constituie un depozit al unei cereri de brevet de invenţie.
 3. Cunoaşterea prevederilor Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT):
  1. cererea internaţională şi documentarea internaţională, examinarea preliminară internaţională, dispoziţii commune;
  2. cereri internaţionale depuse la oficiul receptor OSIM;
  3. primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale (CI);
  4. proceduri ale CI în faza naţională, revizuirea de către OSIM a CI.
 4. Asimilarea dispoziţiilor generale şi instituţionale ale Convenţiei Brevetului European:
  1. dispoziţii generale;
  2. dreptul material al brevetelor;
  3. cererea de brevet european;
  4. transmiterea cererilor de brevet european;
  5. cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european.
 5. Cunoaşterea procedurilor până la acordarea documentului de protecţie:
  1. procedurile de opoziţie şi limitare;
  2. dispoziţii comune;
  3. incidenţa asupra dreptului naţional.
 6. Înţelegerea modului de depunere a cererilor internaţionale în sensul Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) – cereri euro_PCT.

First PagePrevious PageBack to overviewNext PageLast Page

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Creating directory /storage/ssd3/353/6694353/public_html/data/tmp/captcha/2022-06-26 failed
M L Q M C
 
 • teorie/protectia_dreptului_de_autor_si_a_drepturilor_de_proprietate_industriala.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/05 01:47
 • (editare externă)