Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

DEB packages for Education   17 Accese
eoGebra este un software matematic dinamic pentru toate nivelurile de educaţie care combină geometria, al... u UI, oferind un dicționar cu reprezentări pentru toate operațiunile disponibile, permițând evidențierea ... e conservate în aliniere. Meniuri pull-down oferă toate opțiunile necesare pentru toate MSA traditionale și de profil. | Gibson T. (EMBL), Thompson J. (CNRS), 1
Code::Blocks IDE   14 Accese
ă un număr natural. ==== === Să se verifice dacă toate cifrele numărului sunt egale și sa se afișeze un ... cod </code> </columns> === Să se verifice dacă toate cifrele numărului sunt în ordine crescătoare și s... măr natural nenul n format din cel mult 10 cifre, toate nenule, și care afişează toate sufixele acestuia de lungime cel puţin 1, fiecare pe câte o linie, în ord
Furtuna de idei   13 Accese
ircea Eliade 7. A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine însuţi. - Mircea E... Chamfort 38. Gândirea îţi aduce alinare pentru toate şi oferă leac pentru orice. Dacă uneori vă face r... le Stendhal 66. Izolarea însumează pentru un om toate nenorocirile posibile. - Thomas Carlyle 67. Înd... 92. Ceea ce provoacă urâţenia vieţii noastre de toate zilele este faptul că trebuie să ne micşorăm până
Verificare finală   6 Accese
zivă a tehnologiilor disruptive a fost extinsă la toate domeniile societății având ca rezultate pozitive:... altfel spus, este aplicarea formulei “magice” în toate domeniile: | CREATIVITATE + INOVARE -> PROGRES ... entrală şi este o punte de legătură între aproape toate disciplinele. Astfel, ingineria devine, în final,... stă la baza oținerii licenței și masteratului, la toate disciplinele. Ea cuprinde deja specializări noi p
Ce sunt Fractalii?   6 Accese
topologică tradiţională. Pe scurt, fractalii sunt toate acele ciudăţenii care umplu spaţiul şi pe care ma... ii şi ştiinţa ==== În timp ce fractalii câştigau toate premiile la expoziţiile de grafică pe calculator, aproape toate disciplinele ştiinţifice descopereau frumoasele l... ii, economiştii, chimiştii, hidrologii şi aproape toate ramurile inginereşti se întâlneau cu forme care e
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   5 Accese
orul site-ului declară următoarele: * va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului... rmațiilor transmise de Utilizatori; * va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcțion... tate.ga îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit
Resurse   5 Accese
că nu folosiţi ghilimele, rezultatele vor include toate paginile şi documentele care conţin unul sau mai ... tre cuvintele pe care le introduceţi (de exemplu, toate paginile şi documentele care conţin "Uniunea Euro... uropa.eu/ro/web/general-publications/publications Toate publicaţiile UE pe care le căutaţi! https://euro... terminologia inter-institutionala europeana. (in toate limbile oficiale ale UE) http://europa.eu/legisl
Prezentarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a personalităţilor din domeniul ingineriei electrice în perioada 1940-1947   5 Accese
195906 din 22 septembrie 1942 se stabileau pentru toate instituţiile de învăţământ superior din ţară cate... t reintegraţi în învăţământ pe data revocării, cu toate drepturile ce au decurs de la data punerii în dis... t serviciu, înzestrat cu un laborator prevăzut cu toate aparatele şi instalaţiile (moderne la acea vreme)... a I-a din 13 noiembrie 1944. Au fost recunoscute "toate certificatele, adeverinţele şi diplomele eliberat
Cum rezolvăm o problemă?   4 Accese
prin arhitectură, prin obiceiuri, prin modă, etc. Toate acestea se transmit prin viu grai, radio, televiz... i, se consideră că un OM nu poate fi la curent cu toate cercetările, nici măcar într-o singură disciplină... e şi numărul problemelor care trebuie rezolvate. Toate acestea au dus la problema specializării, chiar a... diferite, să variezi încercările: "Încearcă toate cheile pentru a o găsi pe cea bună" "Săgeţil
Ce este Creativitatea?   3 Accese
ă în stare potenţială la orice individ uman şi la toate vârstele. Copilul, care-şi manifestă permanent mi... rba de a enumera într-un interval de timp limitat toate utilizările posibile, pentru o cutie de carton (a... ente de subordonare sau de coordonare prezente în toate limbile de pe glob, permite oricărei reguli să fi
Energia are nevoie de soluţii inteligente   3 Accese
oritatea principală pentru un serviciu public. Cu toate acestea, acum, deşi ea rămâne un obiectiv importa... de câştiguri în ceea ce priveşte productivitatea, toate acestea determină companiile să îşi reducă contri... ră îndoială posibilitatea unor mari realizări. Cu toate acestea, inovaţiile operaţionale majore vor prove
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   2 Accese
ine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utiliza... sind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schim
Ce carieră să îmi aleg?   1 Accese
avea nevoie, cauți noi informații, utilizînd toate informațiile pe care le ai la dispoziție. ==== 1
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului   1 Accese
, * presiunea și compoziția atmosferei, etc. La toate acestea se adaugă și factorul uman, relația sa cu
Energy Challenge 2018   1 Accese
Web of Science   1 Accese