Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

Furtuna de idei   40 Accese
- Nicolas Sebastien Roch Chamfort 37. Poate că trebuie să fi simţit dragostea, pentru a cunoaşte bine pr... îmi spune ceea ce pot face; de la duşman învăţ ce trebuie să fac. - Friedrich Schiller 60. Lumea nu-ţi po... când nu mori. - Robert Browning 80. De nimic nu trebuie să ne temem mai mult decât de teamă. - Henry Davi... nia vieţii noastre de toate zilele este faptul că trebuie să ne micşorăm până la limitele unui individ. - H
Cum rezolvăm o problemă?   18 Accese
nţele noastre, creşte şi numărul problemelor care trebuie rezolvate. Toate acestea au dus la problema spec... u este specifică intelectului uman. Specialistul trebuie să fie un bun cunoscător a tot ce este mai nou în domeniul său, dar în acelaşi timp trebuie să aibă şi un nivel general de cunoştinţe, să înţ... însuşită de o inteligenţă umană prin imitaţie. Nu trebuie uitat că şi ideile a căror valoare este dată de i
Ce este Creativitatea?   9 Accese
de deprinderi nu pare să se facă uşor, profesorul trebuie să aplice gândirea divergentă în orice context po... despre creativitate că aparţine fiecărui individ, trebuie făcută precizarea că este totuşi mai puternic dez... ră, este considerat prototipul creativităţii. Mai trebuie precizat că, strâns legată de mediul socio-cultur... altă formă de creaţie. În general, un produs nou trebuie să fie original şi neprevăzut. Acesta trebuie
Ce carieră să îmi aleg?   6 Accese
ația necesară. ==== 1.1. Identifică decizia care trebuie luată ==== Înainte să începi să strângi informaț... e și carierele care vor fi potrivite pentru tine, trebuie să te cunoști pe tine însuți - aptitudinile, dome... ti pentru o anumită opțiune în defavoarea alteia, trebuie să mai faci niște cercetări. ==== 1.7. Modalităț... obiectivele pe care ți le-ai stabilit. Decizia nu trebuie luată pe moment și trebuie analizați toți factori
Verificare finală   4 Accese
a aplica pe scară largă creativitatea și inovarea trebuie dezvoltată gândirea creativă. Gândirea creativă... uncționează pe baza unor normative cognitive care trebuie cunoscute și aplicate. În acest sens, va trebui ... feri soluții funcţionale. Punerea lor în practică trebuie însoțită de proiecte relevante care implică respo... și pentru Romania. Pregătirea viitorilor ingineri trebuie startată în învățământul preuniversitar, este una
Ce sunt Fractalii?   4 Accese
ntru a fi clasificată oficial ca fractal, o formă trebuie să aibă dimensiunea Hausdorff-Besicovitch mai mar... mecanica cuantică, sunt frumoase şi elegante dar trebuie să fii un Albert Einstein sau Erwin Schrodiger pe... ncată aparatului, devin complet dependenţi de el. Trebuie să existe un motiv. În realitate, acest nou mijlo... proape toate fenomenele naturale. De asemenea, ei trebuie să facă faţă provocării stârnite de asimilarea un
Energia are nevoie de soluţii inteligente   4 Accese
cru, serviciile publice (de electricitate şi gaz) trebuie să fie foarte sigure de competenţele comerciale ş... luţii creative. Posibilitatea unor noi tehnologii trebuie găsită în conceptele de furnizare descentralizata... ar fi soarele, apa, vântul, biomasa. Þările care trebuie să lupte cu creşterea populaţiei şi cu migrarea î... venit deja efectivă și va continua să se extindă. Trebuie menţionată iniţierea de proiecte comune bilateral
Franciza   3 Accese
t de franchising. - Cunoaşterea factorilor care trebuie luaţi în considerare înainte de a se încheia un contract de franchising: factori de care trebuie săţină seama francizorul, factori de care trebuie săţină seama francizerul. [<>] ~~DISCUSSION~~
DEB packages for Education   3 Accese
nu este posibil să se vadă răspunsul – studentul trebuie să decidă pentru el însuși, atunci când a acumula... laborare în rândul studenților. Cadrele didactice trebuie să se concentreze doar pe eforturile asupra eleme... zat în proiectoare planisferică a boltei cerești. Trebuie doar să setați coordonatele dvs. | Fabien Chéreau
Întreprinderi inovatoare   1 Accese
nderi_inovatoare:spin-off|Studiu de piață]]. * Trebuie să comercializezi un produs/serviciu. ==== 5. Ob
Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească   1 Accese
sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului. ===== Descriere
Transmiterea drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
nui brevet de invenţie acordat; întrebări la care trebuie să răspundă cedentul şi cesionatul înaintea înche
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială   1 Accese
rilor de brevet european; - cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european.
POLITICA DE COOKIE-URI A SITE-ULUI CREATIVITATE INGINEREASCĂ   1 Accese
rietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și polit