Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească

Informațiile, opiniile și documentele atașate care sunt publicate de Utilizatori în acest site nu reprezintă poziția oficială a administratorului site-ului, ci a utilizatorilor care le publică.

Folosirea acestui wiki, disponibil la adresa www.creativitate.ga, presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condiţiilor expuse mai jos 1) 2). Termenii și condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administratorul“ sau „Administraţia“, fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare „Utilizatori“. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

Site-ul www.creativitate.ga oferă Utilizatorilor, prin intermediul acestui wiki, o serie de mijloace de comunicare, informații și știri referitoare la cursul de Creativitate inginerească din cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnica din Bucureşti, anul universitar 2017-2018.

Administrația nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, Administratorul nu își asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Ca Utilizator, dvs. veți folosi informațiile furnizate de acest wiki pe propria dvs. răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate de către www.creativitate.ga, dvs. acceptați că Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului site-ului, dar nu își asumă nicio responsabilitate în privinţa conținutului mesajelor/informațiilor transmise de Utilizatori;
 • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • este interzisă prin intermediul site-ului încălcarea dreptului de autor aparținând terţilor;
 • mesajele/informațiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte site-uri/discuții prin hotărârea administratorului, dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinaţie;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer pentru crearea unui cont pe wiki. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului www.creativitate.ga mesaje sau informații al căror conținut:

 • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale, dar nu numai;
 • conține oferte comerciale;
 • conține informații cu caracter politic;
 • nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului site-ului și mediului educațional destinat acestuia.

Utilizatorului îi este interzis să creeze și/sau să folosească mai multe conturi („clone“).

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condițiile și termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului acestui wiki, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului.

Restricţionarea poate însemna:

 • ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă termenii și condițiile;
 • suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informațiilor pe care le conţine;
 • ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la serviciile www.creativitate.ga.

Restricționarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcție de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile www.creativitate.ga. Administrația nu are nici o responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

În cazul serviciului de mesaje private de pe acest wiki, Administratorul înțelege să respecte faptul că mesageria privată este un proces privat între Utilizator și destinatarul mesajelor.

Administrația va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului și nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorități ale Statului (ce au competență în acest domeniu), www.creativitate.ga îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit Utilizator precum și la activitățile pe care acesta le-a desfășurat prin intermediului site-ului.

Prin completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat.

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

Administrația nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe acest wiki, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, aparține în exclusivitate Utilizatorilor.

Administrația își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus.

În cazuri excepționale, www.creativitate.ga își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.


 • wiki/termeni_si_conditii.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/05 01:47
 • (editare externă)