Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

wiki:termeni_si_conditii [2018/08/05 01:47] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Termeni și condiții de utilizare pentru site-ul Creativitate inginerească ======
  
 +===== Preambul =====
 +
 +Informațiile,​ opiniile și documentele atașate care sunt publicate de Utilizatori în acest site nu reprezintă poziția oficială a administratorului site-ului, ci a utilizatorilor care le publică.
 +
 +===== Acceptarea condiţiilor =====
 +
 +Folosirea acestui wiki, disponibil la adresa www.creativitate.ga,​ presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condiţiilor expuse mai jos ((https://​byet.host/​terms-of-service)) ((https://​infinityfree.net/​terms/​)). Termenii și condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "​Administratorul"​ sau "​Administraţia",​ fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează,​ denumite în continuare "​Utilizatori"​. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
 +
 +În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.
 +
 +===== Descrierea serviciilor =====
 +
 +Site-ul www.creativitate.ga oferă Utilizatorilor,​ prin intermediul acestui wiki, o serie de mijloace de comunicare, informații și știri referitoare la cursul de Creativitate inginerească din cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnica din Bucureşti, anul universitar 2017-2018.
 +
 +Administrația nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere,​ sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
 +
 +De asemenea, Administratorul nu își asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii,​ pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
 +
 +Ca Utilizator, dvs. veți folosi informațiile furnizate de acest wiki pe propria dvs. răspundere,​ iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate de către www.creativitate.ga,​ dvs. acceptați că Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
 +
 +===== Reguli generale =====
 +
 +Administratorul site-ului declară următoarele:​
 +  * va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului site-ului, dar nu își asumă nicio responsabilitate în privinţa conținutului mesajelor/​informațiilor transmise de Utilizatori;​
 +  * va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcționare,​ sau imposibilități de accesare de către Utilizatori,​ pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 +  * este interzisă prin intermediul site-ului încălcarea dreptului de autor aparținând terţilor;
 +  * mesajele/​informațiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte site-uri/​discuții prin hotărârea administratorului,​ dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinaţie;​
 +  * pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.
 +
 +===== Obligațiile utilizatorului =====
 +
 +Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer pentru crearea unui cont pe wiki. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.
 +
 +Utilizatorului îi este interzis să transmită/​publice prin intermediul site-ului www.creativitate.ga mesaje sau informații al căror conținut:
 +  * este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale, dar nu numai;
 +  * conține oferte comerciale;
 +  * conține informații cu caracter politic;
 +  * nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului site-ului și mediului educațional destinat acestuia. ​
 +
 +Utilizatorului îi este interzis să creeze și/sau să folosească mai multe conturi ("​clone"​).
 +
 +În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condițiile și termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului acestui wiki, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului.
 +
 +Restricţionarea poate însemna:
 +  * ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă termenii și condițiile;​
 +  * suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informațiilor pe care le conţine;
 +  * ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la serviciile www.creativitate.ga. ​
 +
 +Restricționarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente,​ în funcție de aprecierea exclusivă a Administratorului.
 +
 +De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile www.creativitate.ga. Administrația nu are nici o responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.
 +
 +===== Acord de confidențialitate =====
 +
 +În cazul serviciului de mesaje private de pe acest wiki, Administratorul înțelege să respecte faptul că mesageria privată este un proces privat între Utilizator și destinatarul mesajelor.
 +
 +Administrația va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului și nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorități ale Statului (ce au competență în acest domeniu), www.creativitate.ga îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit Utilizator precum și la activitățile pe care acesta le-a desfășurat prin intermediului site-ului.
 +
 +===== Datele utilizatorului de pe Wiki și aspecte legate de securitatea acestor date =====
 +
 +Prin completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/​adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat.
 +
 +Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/​adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.
 +
 +===== Limitări de ordin tehnic ale serviciilor =====
 +
 +Administrația nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori,​ pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 +
 +===== Răspunderea utilizatorilor =====
 +
 +Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt publicate/​transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe acest wiki, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități,​ aparține în exclusivitate Utilizatorilor.
 +
 +===== Încheierea acordului =====
 +
 +Administrația își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus.
 +
 +În cazuri excepționale,​ www.creativitate.ga își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.
  • wiki/termeni_si_conditii.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/05 01:47
  • (editare externă)